DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2

Lập dự án đầu tư bệnh viện chợ rẫy 2

DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2

  • Mã SP:DA BV
  • Giá gốc:50,000,000 vnđ
  • Giá bán:45,000,000 vnđ Đặt mua

DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ II – BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Địa điểm xây dựng: KHU DÂN CƯ LIỀN KỀ PHỤC VỤ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH
Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Cơ quan chủ quản: BỘ Y TẾ
 

MỤC LỤC
I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1
II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 2
1. Bối cảnh dự án 2
2. Thực trạng Bệnh viện Chợ rẫy hiện nay 4
3. Sự phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành. 25
4. Mối quan hệ với các chương trình, dự án liên quan khác 26
5. Sự cần thiết phải đầu tư 28
III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ 30
IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 32
V. MÔ TẢ DỰ ÁN 33
1. Quy mô dự án 33
2. Các hợp phần dự án 45
3. Địa điểm xây dựng 50
4. Lựa chọn thiết bị và công nghệ 59
VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 68
1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp 68
2. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp 68
VII. CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 69
VIII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 71
1. Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư 71
2. Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình 81
3. Phương án thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình 100
4. Phương án khai thác và sử dụng kết quả dự án 111
IX. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 131
1. Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện trước. 131
2. Kế hoạch tổng thể dự án và kế hoạch thực hiện chi tiết dự án theo từng năm 131
3. Kế hoạch giám sát đánh giá dự án 134
X. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 138
1. Hiệu quả kinh tế -tài chính và hiệu quả xã hội 138
2. Đánh giá tác động môi trường, các rủi ro và tính bền vững của dự án 156
3. Cơ chế theo dõi đánh giá kết quả tác động của dự án 164
XI. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 167
1. Cơ quan thực hiện dự án 167
2. Hình thức quản lý dự án: 167
3. Quản lý thực hiện dự án 167
4. Quản lý tài chính 174
5. Thủ tục đấu thầu 176
6. Quản lý hợp đồng 178
XII. TỔNG VỐN DỰ ÁN 180
1. Căn cứ xây dựng tổng mức đầu tư 180
2. Các thành phần trong tổng mức đầu tư 181
3. Tổng mức đầu tư 182
XIII. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN 191
1. Đối với vốn ODA 191
2. Đối với vốn đối ứng 191
3. Về cơ chế vay ODA 191
XIV. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TRƯỚC 192
XV. PHỤ LỤC 193
Phụ lục 1. Danh mục thiết bị dự kiến 193
Phụ lục 2. Bảng tổng hợp chi phí thiết bị 193
Phụ lục 3. Bảng tổng hợp chi phí xây dựng 193
Phụ lục 4. Các văn bản pháp lý của dự án 193


I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: “Dự án đầu tư xây dựng cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy”
2. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ: Chính phủ Nhật Bản (JICA)
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
a) Địa chỉ liên lạc: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội b) Số điện thoại/Fax: 84-4-62732266
4. Đơn vị đề xuất dự án: Bệnh viện Chợ rẫy
a) Địa chỉ liên lạc: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh 
b) Số điện thoại/Fax: 84-8-38554138
5. Chủ dự án: Bệnh viện Chợ rẫy
a) Địa chỉ liên lạc: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh 
b) Số điện thoại/Fax: 84-8-38554138
6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2015 – 2021
7. Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ chí Minh.
 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha