THIẾT KẾ QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THIẾT KẾ QUY HOẠCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ là tiến hành thiết kế bản vẽ quy hoạch theo phương án thiết kế sơ bộ đã được khách hàng thống nhất