Dịch vụ lập dự án đầu tư

Dịch vụ Tư vấn lập dự án đầu tư là cơ sở để có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Liên hệ:0903649782

TIN TƯ VẤN

 

 

TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

TIN TỨC ĐẦU TƯ

 • QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  06-07-2016 // 338 lượt xem

  Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án sản xuất và kinh doanh là một quy trình kiểm tra giám sát và đánh giá môi trường theo quy định của luật bảo vệ môi trường

  Chi tiết →

 • vì sao phải bảo vệ môi trường

  21-08-2016 // 517 lượt xem

  Chính phủ Việt Nam đã tiến một bước quan trọng để tạo điều kiện phát triển năng lượng gió ở Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận,

  Chi tiết →

 • BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  06-07-2016 // 315 lượt xem

  Báo cáo giám sát môi trường lập căn cứ vào hồ sơ môi trường được duyệt, Chủ dự án tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh.

  Chi tiết →

 • GIÁ TRỊ CỦA NIỀM TIN

  11-07-2016 // 359 lượt xem

  Người tù già hơn nắm chặt tay người tù trẻ, ông đắn đo một lúc rồi nói: "Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mì, cháu hãy cầm lấy, ta già rồi, chịu đói được lâu hơn cháu.

  Chi tiết →

 • CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

  04-07-2016 // 309 lượt xem

  Minh Phương Corp tự hào là một trong những công ty hàng đầu về tư vấn lập dự án và tư vấn môi trường

  Chi tiết →

DỊCH VỤ KHOAN NGẦM