Dịch vụ lập dự án đầu tư

Dịch vụ Tư vấn lập dự án đầu tư là cơ sở để có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Liên hệ:0903649782

TIN TƯ VẤN

 

 

TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

 • CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  07-07-2016 // 442 lượt xem

  Các dự án đầu tư, quá trình hình thành các dự án đầu tư xây dựng công trình để chứng minh cho người quyết định đầu tư thấy được sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án;

  Chi tiết →

 • Thuyết minh thiết kế quy hoạch 1/500 khu công nghiệp Tam Lập Bình Dương

  13-07-2017 // 426 lượt xem

  Thuyết minh thiết kế quy hoạch 1/500 khu công nghiệp Tam Lập Bình Dương đầu tư hoàn thiện sẽ hình thành một cụm công nghiệp có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại đủ điều kiện để tiếp nhận các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa

  Chi tiết →

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM ở Việt Nam

  03-01-2017 // 511 lượt xem

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM ở Việt Nam là tài liệu bắt buộc đối với các cơ quan cấp phép của Nhà nước và Chính phủ quyết định phát triển bất kỳ dự án.

  Chi tiết →

 • DỰ ÁN KINH DOANH DU LỊCH SINH THÁI

  01-08-2016 // 1,740 lượt xem

  Dự án kinh doanh du lịch sinh thái tạo một môi trường cho các em vừa được gần gũi với thiên nhiên vừa được lao động nhẹ nhàng vui vẻ và thụ hưởng giá trị lao động của chính mình cũng là một nhu cầu hết sức cần thiết trong giai đoạn xã hội phát triển như hiện nay.

  Chi tiết →

TIN TỨC ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ KHOAN NGẦM