Dịch vụ lập dự án đầu tư

Dịch vụ Tư vấn lập dự án đầu tư là cơ sở để có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Liên hệ:0903649782

TIN TƯ VẤN

 

 

TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

 • Máy khoan ngang dùng trong khoan đường hầm

  22-08-2016 // 1,455 lượt xem

  Nhà thầu khoan ngầm có một kế hoạch sử dụng máy khoan ngang cho việc thay đổi các hoạt động đường hầm để đảm bảo kiểm soát mặt đất tích cực

  Chi tiết →

 • ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

  04-07-2016 // 1,131 lượt xem

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các Dự án sản xuất kinh doanh có Quy mô thuộc Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động

  Chi tiết →

 • QUY TRÌNH THI CÔNG KHOAN NGẦM QUA SÔNG

  11-07-2016 // 1,295 lượt xem

  Quy trình thi công khoan ngầm qua sông là phương pháp thi công ống mới bằng cách khoan ngầm có kiểm soát, định hướng mũi khoan, có thể điều khiển hướng mũi khoan theo hướng được định sẵn ngầm qua sông

  Chi tiết →

 • THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

  09-11-2016 // 1,074 lượt xem

  Thẩm định dự án đầu tư là việc kiểm tra, so sánh, đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện các nội dung của dự án, hoặc so sánh đánh giá các phương án của một dự án hay nhiều sự án, để đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án.

  Chi tiết →

TIN TỨC ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ KHOAN NGẦM