Dịch vụ lập dự án đầu tư

Dịch vụ Tư vấn lập dự án đầu tư là cơ sở để có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý, cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án. Liên hệ:0903649782

TIN TƯ VẤN

 

 

TIN TỨC MÔI TRƯỜNG

 • Chiến lược kinh doanh tiếp thị & bán hàng cho công ty của bạn

  30-09-2016 // 468 lượt xem

  Khi bạn đã hoàn thành chiến lược kinh doanh cho dịch vụ hoặc sản phẩm là một phần kế hoạch kinh doanh của bạn, phần tiếp theo của kế hoạch kinh doanh của bạn nên tập trung vào chiến lược kinh doanh tiếp thị.

  Chi tiết →

 • Khái niệm dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án

  21-11-2016 // 549 lượt xem

  Những gì bạn nên làm khi đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án? Bạn nên từ chối các dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn? Chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng chỉ khác nhau về các giải pháp tài chính và đầu tư cho các mục đích khác nhau.

  Chi tiết →

 • PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

  11-07-2016 // 444 lượt xem

  Với công nghệ xử lý tiên tiến nhất chúng tôi đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao: đạt tiêu chuẩn môi trường với chi phí đầu tư và vận hành thấp nhất.

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

  30-06-2016 // 468 lượt xem

  Thủ tục đầu tư ra nước ngoài : Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài...

  Chi tiết →

TIN TỨC ĐẦU TƯ

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường

  10-10-2016 // 493 lượt xem

  Tình trạng hiện tại của các vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến nay được quản lý để bảo tồn một sự hài hòa nhất định với thiên nhiên.

  Chi tiết →

 • CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  29-06-2016 // 909 lượt xem

  Các bước lập dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,

  Chi tiết →

 • Giấy chứng nhận đầu tư

  29-08-2016 // 449 lượt xem

  Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I1-1, I-2,I-3, nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản theo quy định

  Chi tiết →

 • LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

  15-01-2018 // 186 lượt xem

  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức kinh doanh có quy mô thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Chi tiết →

 • Hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt

  22-08-2016 // 404 lượt xem

  Hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt vì nước là tài nguyên vô cùng quý giá, không chỉ là yếu tố duy trì sự sống của con người mà còn là công cụ để phát triên kinh tế.

  Chi tiết →

DỊCH VỤ KHOAN NGẦM