CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Các bước lập dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,