DỰ ÁN MỚI

DỰ ÁN MỚI Thêm những ưu đãi “đặc biệt” từ Chính phủ như áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% suốt vòng đời dự án,