DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

 • MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

  MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

  Lập dự án đầu tư là việc xây dựng và trình bầy một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

  49 Sản phẩm 260,560 lượt xem

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG MẪU

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG MẪU

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM phải dự báo được các tác động lên các điều kiện tự nhiên, môi trường, và các yếu tố kinh tế - xã hội liên quan.

  16 Sản phẩm 57,396 lượt xem

 • MẪU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

  MẪU ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

  Để thực hiện tốt công tác quản lý môi trường tại công ty cũng như kiểm soát tác động xuất đến môi trường công ty phải tiến hành lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất đã đi vào hoạt động chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  1 Tin tức 1,759 lượt xem

 • MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Bản Kế hoạch bảo vệ môi trường là căn cứ để xem xét thẩm định, kiểm tra, giám sát các biện pháp quản lý, xử lý chất thải của dự án trong quá trình xây dựng và khi hoạt động, đối tựng lập kế hoạch là các dự án của công ty không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  1 Tin tức 2,211 lượt xem

 • MẪU ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  MẪU ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

  Chất thải nguy hại là chất thải chứa các yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ chay, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác, vì tính chất độc hại của chúng nên việc đăng ký sổ chủ nguồn thải là hết sức quan trọng giúp cho các nhà quản lý môi trường có thể kiểm soát được theo quy trình.

  1 Tin tức 1,896 lượt xem

 • MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  Nội dung báo cáo giám sát môi trường để xác định vị trí, số mẫu cần đo đạc giám sát trong “Chương trình quản lý và giám sát môi trường” của Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc “Bản kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “Đề án bảo vệ môi trường” hoặc “Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường”.

  1 Tin tức 2,161 lượt xem

 • HỒ SƠ XIN PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  HỒ SƠ XIN PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  Khách hàng làm Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Công ty Minh Phương sẽ được hưởng một số ưu đãi miễn phí của công ty như tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận PCCC, tư vấn về điều kiện an toàn về PCCC, tư vấn soạn hồ sơ xin phép phòng cháy chữa cháy chuẩn;

  1 Tin tức 2,141 lượt xem

 • HỒ SƠ MỜI THẦU

  HỒ SƠ MỜI THẦU

  Xử lý nước thải là có liên quan chặt chẽ với các tiêu chuẩn và / hoặc những kỳ vọng đặt ra cho chất lượng nước thải. Quy trình xử lý nước thải được thiết kế để đạt được những cải thiện về chất lượng của nước thải.

  2 Tin tức 5,914 lượt xem

 • HỒ SƠ XIN PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  HỒ SƠ XIN PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

  Theo Luật tài nguyên nước quy định mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có khai thác nước và xả nước thải thì phải lập Đề án xin phép khai thác và Đề án xin phép xả nước thải vào nguồn nước. Môi trường là lĩnh vực rộng, mang tính đa ngành hóa, sinh, lý, địa, kinhh tế và nhạy cảm.

  2 Tin tức 3,697 lượt xem

 • MẪU HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THẨM ĐỊNH GIÁ

  MẪU HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THẨM ĐỊNH GIÁ

  Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương là đơn vị hàng đầu trong việc thẩn định dự án, thẩm định giá trị từng nhân sự và áp dụng công nghệ và khoa học tiên tiến nhất để cung cấp cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất, thành công trong tất cả các dự án và niềm tin của khách hàng chính là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi,

  1 Tin tức 2,369 lượt xem

 • GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  Các công viên cây xanh được bố trí tập trung phía Tây và dọc theo ranh khu cảng, xung quanh các kho xưởng là dải cây xanh, vừa tạo được cảnh quan cho khu kho cảng, vừa đảm bảo cách ly với khu vực xung quanh

  5 Sản phẩm 5,655 lượt xem