DỰ ÁN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ

Trang trại chăn nuôi gà, nuôi gà thả vườn, gà đồi

DỰ ÁN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ

  • Mã SP:TRẠI GÀ
  • Giá gốc:30,000,000 vnđ
  • Giá bán:28,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN......................................... 5

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư..................................................................................................... 5

I.2.         Mô tả sơ bộ dự án.......................................................................................................... 6

I.3.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án...................................................................................... 6

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.................................. 7

II.1.       Mục tiêu đầu tư............................................................................................................. 7

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trại nuôi gà thả đồi................................................ 8

CHƯƠNG III:     THỊ TRƯỜNG........................................................................... 9

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM........................................................... 9

1.1. Tổng quan về nền kinh tế vĩ mô Việt Nam:........................................................ 9

III.2.     Thị trường gà con giống trong huyện Yên Thế.......................................................... 13

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG............................................................. 14

IV.1.     Giới thiệu huyện Yên Thế............................................................................................ 14

IV.2.     Mô tả địa điểm xây dựng............................................................................................ 14

IV.3.     Điều kiện tự nhiên........................................................................................................ 15

IV.3.1.          Địa hình.................................................................................................................................................... 15

IV.3.2.          Điều kiện tự nhiên................................................................................................................................... 15

IV.4.     Qui mô công suất của dự án........................................................................................ 16

Qui mô xây dựng..................................................................................................................... 16

IV.5.     Lựa chọn cấu hình và công suất................................................................................. 16

CHƯƠNG V:       PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG........................ 18

5.1         Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất......................................... 18

5.2         Phương án đền bù giải phóng mặt bằng....................................................... 18

CHƯƠNG VI:     THIẾT KẾ CƠ SỞ.................................................................... 18

VI.1.     Các hạng mục công trình............................................................................................ 18

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG................... 20

VII.1.   Phương án hoạt động của trang trại........................................................................... 20

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương..................................................... 21

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG ....................................... 21

VIII.1. Tiến độ thực hiện......................................................................................................... 21

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng....................................................................................... 21

VIII.2.1.       Phương án thi công................................................................................................................................ 22

VIII.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG.................................................................................. 22

VIII.3.1.       Hạ tầng kỹ thuật..................................................................................................................................... 22

VIII.4. Hình thức quản lý dự án.............................................................................................. 23

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN....................... 23

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường.................................................................................... 23

IX.1.1.          Giới thiệu chung...................................................................................................................................... 23

IX.1.2.          Các quy định và các hướng dẫn về môi trường................................................................................ 23

2.1     Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo........................................................................ 23

2.2     Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án...................................................................................... 24

IX.1.3.          Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng trạm................................................................................ 26

IX.1.4.          Mức độ ảnh hưởng tới môi trường....................................................................................................... 28

IX.1.5.          Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường.......................................... 29

IX.1.6.          Kết luận..................................................................................................................................................... 31

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................... 32

X.1.       Cơ sở lập Tổng mức đầu tư......................................................................................... 32

X.2.       Nội dung Tổng mức đầu tư......................................................................................... 32

X.2.1.      Chi phí xây dựng và lắp đặt....................................................................................................................... 33

X.2.2.      Chi phí thiết bị............................................................................................................................................... 33

X.2.3.      Chi phí quản lý dự án:................................................................................................................................. 33

X.2.4.      Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:................................................................................................................ 34

bao gồm.......................................................................................................................................................................... 34

X.2.5.      Chi phí khác.................................................................................................................................................. 34

X.2.6.      Dự phòng phí:................................................................................................................................................ 34

X.2.7.      Lãi vay trong thời gian xây dựng:............................................................................................................. 35

CHƯƠNG XI:     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN....................................................... 39

XI.1.     Nguồn vốn................................................................................................................... 39

XI.2.     Phương án hoàn trả vốn vay....................................................................................... 40

CHƯƠNG XII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................ 41

XII.1.   Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán....................................................................... 41

XII.1.1.        Các thông số giả định dùng để tính toán........................................................................................... 41

XII.1.2.        Cơ sở tính toán........................................................................................................................................ 42

XII.2.   Các chỉ tiêu kinh tế của dự án..................................................................................... 48

XII.3.   Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội......................................................................... 48

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................... 50

XIII.1. Kết luận....................................................................................................................... 50

XIII.2. Kiến nghị..................................................................................................................... 50

 

Phụ lục 1 : Tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Phụ lục 2 : Phân thích hiệu quả kinh tế dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I:                                                                         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư trang trại chăn nuôi gà

-       Tên công ty   :  Chi Hiệp Hội Chăn Nuôi Xã Đồng Hưu

-      Địa chỉ            : Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

-      Giấy phép KD :

-      Điện thoại       :   02403509207  - 0982877838  ;   Fax: 

-      Đại diện          :   Ông Lương Ngọc Thảo ;   Chức vụ:

I.2.       Mô tả sơ bộ dự án trang trại chăn nuôi gà

Chi Hiệp hội Chăn nuôi xã Đồng Hưu  dự kiến đầu tư xây dựng Trại nhân giống gà thả đồi năng suất chất lượng cao giai đoạn 2010- 2015 với diện tích khoảng 30.000 m2 tại Xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:

-         Đầu tư xây dựng nhà nuôi gà đẻ trứng và gà thịt qui mô khoảng 20.000 con và tăng dần mỗi năm 5000 con đạt đến 40.000 con sau 4 năm và giữ ổn định.

-         Đầu tư xây dựng nhà ấp trứng công suất từ 3 – 6 triệu con gà giống/năm.

-         Đầu tư xây dựng hệ thống dây chuyền chăn nuôi đồng bộ từ chuồng trại, hệ thống làm mát, hệ thống thu gom, phân loại trứng gà, .. .

-         Đầu tư phát triển dự án chăn nuôi gà thịt dưới nhiều hình thức như Công ty giao khoán cho người dân con giống, cho vay tiền (không tính lãi) mua thức ăn cùng với người dân thực hiện chăn nuôi. Phía Công ty sẽ cung cấp nguồn con giống, kỹ thuật chăm sóc, kiểm tra tiêm phòng thú y và bao tiêu sản phẩm.

I.3.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án Trang trại chăn nuôi gà

Liên hệ lập Dự án:

 

 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha