HỒ SƠ XIN PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Khách hàng làm Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy tại Công ty Minh Phương sẽ được hưởng một số ưu đãi miễn phí của công ty như tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận PCCC, tư vấn về điều kiện an toàn về PCCC, tư vấn soạn hồ sơ xin phép phòng cháy chữa cháy chuẩn;