KẾ HOẠCH KINH DOANH

MINH PHƯƠNG CORP đã xây dựng một đội ngũ nhân viên có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau nhằm cung cấp một cách hoàn hảo nhất những dịch vụ liên quan đến lập kế hoạch kinh doanh, kêu gọi Đầu tư, thẩm định giá và tư vấn môi trường,