MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN FULLMAN PHÚ QUỐC

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trên phạm vi toàn quốc.

MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN FULLMAN PHÚ QUỐC

  • Mã SP:DỰ ÁN KS
  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:15,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN..............................................

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư..........................................................................................................

I.2.         Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư...........................................................................................

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án...............................................................................................................

I.4.         Sản phẩm của dự án............................................................................................................

I.5.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án...........................................................................................

I.6.         Các tiêu chuẩn Việt Nam....................................................................................................

I.7.         Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:........................................................................

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.........................................................

II.1.       Mục tiêu đầu tư ..................................................................................................................

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư......................................................................................................

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG...........................................................

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI......................................

a.            Vị trí địa lý.................................................................................................

b.            Điều kiện tự nhiên........................................................................................

c.            Đơn vị hành chính.........................................................................................

d.            Về tăng trưởng kinh tế...................................................................................

e.            Văn Hóa - Du lịch.........................................................................................

f.             Tổng quan về dân số.....................................................................................

III.3.     Thị trường tiêu thụ sản phẩm ............................................................................................

III.4.     Thị trường tiêu thụ:............................................................................................................

III.5.     Dự kiến thị phần kinh doanh của nhà máy trong tương lai...............................................

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG....................................................................

IV.1.     Mô tả địa điểm xây dựng....................................................................................................

IV.2.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án.......................................................................................

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN..........................................................

V.1.       Hạng mục công trình của dự án.........................................................................................

5.2.1.    Hệ thống kỹ thuật hạ tầng...................................................................................................

5.2.2.    Thiết kế cấp thoát nước.......................................................................................................

5.2.3.    Thiết kế điện chiếu sáng, chống sét:....................................................................................

5.2.4.    Thiết kế phòng cháy chống cháy ........................................................................................

V.2.       QUY MÔ HỆ THỐNG NƯỚC..........................................................................................

CHƯƠNG VI:     QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM.................................................

VI.1.     Mô tả sản phẩm..................................................................................................................

VI.2.     Quy trình sản xuất..............................................................................................................

VI.3.     Công nghệ...........................................................................................................................

VI.4.     Quy trình sản xuất .............................................................................................................

VI.5.     Danh mục một số thiết bị trong nhà máy...........................................................................

VI.6.     Đặc tính kỹ thuật của Thiết bị............................................................................................

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

VII.1.   Phương án Vận hành nhà máy...........................................................................................

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương............................................................

VII.3.   Cơ cấu tổ chức:...................................................................................................................

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY.............................. .

VIII.1. Tiến độ thực hiện................................................................................................................

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng..............................................................................................

8.2.1.                      Phương án thi công.......................................................................................................................................

VIII.3. Hạ tầng kỹ thuật.................................................................................................................

VIII.4. Hình thức quản lý dự án.....................................................................................................

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường............................................................................................

IX.2.     Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng.........................................................................

IX.3.     Tác động của dự án tới môi trường trong quá trình xây dựng..........................................

IX.4.     Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án:..............................

1.6. Chất thải Giải pháp bảo vệ môi trường trong Giai đoạn hoạt động của dự án:.........................................................

IX.5.     Kết luận...............................................................................................................................

CHƯƠNG X:       DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÁCH SẠN...............................................

X.1.       Cơ sở lập dự toán Tổng mức đầu tư...................................................................................

X.2.       Nội dung dự toán Tổng mức đầu tư...................................................................................

10.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt........................................................................................................................

10.2.2.                    Chi phí thiết bị................................................................................................................................................

10.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:..................................................................................................................................

10.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:..................................................................................................................

10.2.5.                    Chi phí khác....................................................................................................................................................

10.2.6.                    Dự phòng phí:.................................................................................................................................................

10.2.7.                    Bảng dự toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình:..............................................................................

10.2.8.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:...............................................................................................................

CHƯƠNG XI:     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN..............................................................

XI.1.     Nguồn vốn...........................................................................................................................

XI.2.     Phương án hoàn trả vốn vay............................................................................................. .

CHƯƠNG XII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XII.1.   Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán..............................................................................

12.1.1.                    Các thông số giả định dùng để tính toán....................................................................................................

12.1.2.                    Cơ sở tính toán................................................................................................................................................

12.1.3.                    Các chỉ tiêu kinh tế của dự án......................................................................................................................

XII.2.   Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội.................................................................................

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................

XIII.1. Kết luận...............................................................................................................................

XIII.2. Kiến nghị.............................................................................................................................

Lập dự án đầu tư Khách sạn FullMan

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

-         Tên công ty :  Công ty Cổ phần Milton

-         Địa chỉ:   Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

-          Điện thoại       :        0949170645                ;   Fax:  

-          Đại diện          :     Trần Đăng Tâm           ;   Chức vụ:    Giám Đốc

I.2.       Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư Khách sạn

-         Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-         Địa chỉ            : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.

-         Điện thoại       : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án

-    Tên dự án:     Khách sạn Pullman Phú Quốc

-    Địa điểm: Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

-    Hình thức đầu tư:        Đầu tư xây dựng mới.

 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha