MẪU DỰ ÁN TRANG TRẠI THỦY SẢN

MẪU DỰ ÁN TRANG TRẠI THỦY SẢN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

MẪU DỰ ÁN TRANG TRẠI THỦY SẢN

  • Mã SP:THỦY SẢN
  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:22,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG Dự án trang trại thủy sản

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4
I.2. Mô tả sơ bộ dự án 4
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 4
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7
II.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 7
II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: 7
II.2. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 9
II.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 15
III.1. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư. 15
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư 17
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 18
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng 18
IV.1.2. Địa chất 19
IV.1.3. Điều kiện thuỷ văn 19
IV.2. Hiện trạng sử dụng đất 20
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án 20
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác 20
IV.3.3. Hiện trạng dân cư 21
IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 21
IV.4.1. Đường giao thông 21
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt 21
V.4.4. Hệ thống cấp điện 21
IV.4. 5. Hệ thống cấp nước 21
IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 21
CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÒNG MẶT BẰNG 22
5.1 Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình 22
5.2 Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất 22
BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 22
5.3 Lý do chọn địa điểm : 23
CHƯƠNG VI: QUI MÔ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 24
VI.1. Phạm vi dự án 24
VI.2. Mô hình đầu tư xây dựng trang trại Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi  24
VI.3. Kỹ thuật nuôi cá chình 24
VI.4. Kỹ thuật nuôi Ba ba thương phẩm 27
VI.5. Kỹ thuật nuôi cá trê 28
VI.6. Kỹ thuật nuôi cá lóc 29
VI.7. Kỹ thuật nuôi cá diêu hồng 31
VI.8. Kỹ thuật nuôi lợn rừng 32
VI.9. Kỹ Thuật chuồng trại chăn nuôi bò, dê 36
VI.9.1. Qui mô đầu tư xây dựng: 39
CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 41
VII.1. Các hạng mục công trình 41
Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế 41
VII.2. Giải pháp thiết kế công trình 41
VII.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án 41
VI.2.2. Giải pháp quy hoạch: 41
VII.2.3. Giải pháp kiến trúc: 41
VII.2.4. Giải pháp kết cấu: 42
VII.2.5. Giải pháp kỹ thuật 42
VII.3. Qui hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 43
VII.3.1. Đường giao thông 43
VII.3.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng: 43
VII.3.3. Hệ thống thoát nước mặt: 44
VII.3.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường: 44
VII.3.5. Hệ thống cấp nước: 44
VII.3.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng: 44
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 45
VIII.1. Sơ đồ tổ chức công ty 45
VIII.2. Phương án hoạt động và sử dụng người lao động 47
CHƯƠNG IX: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 48
IX.1. Tiến độ thực hiện 48
IX.2. Giải pháp thi công xây dựng 48
IX.2.1. Phương án thi công 48
IX.3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG 49
IX.4. THIẾT BỊ THI CÔNG CHÍNH 49
IX.5. Hình thức quản lý dự án 50
CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 51
X.1. Đánh giá tác động môi trường 51
X.1.1. Giới thiệu chung 51
X.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 51
2.1 Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo 51
2.2 Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án 52
X.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 54
X.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 56
X.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 57
X.1.6. Trong thời gian hoạt động 59
X.1.7. Kết luận 60
CHƯƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 61
XI.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 61
XI.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 62
XI.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 62
XI.2.2. Chi phí thiết bị 62
XI.2.3. Chi phí quản lý dự án: 62
XI.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 63
XI.2.5. Chi phí khác 63
XI.2.6. Dự phòng phí: 63
XI.2.7. Lãi vay trong thời gian xây dựng: 64
CHƯƠNG XII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 69
XII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 69
XII.2. Nguồn vốn 69
XII.3. Phương án hoàn trả vốn vay 70
CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 73
XIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 73
XIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 73
Bảng tổng hợp chí phí 08 năm đầu của dự án: 75
Bảng tổng hợp doanh thu 08 năm đầu của dự án: 76
XIII.2. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 80
XIII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 80
CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
XIV.1. Kết luận 82
XIV.2. Kiến nghị 82

Phụ lục 1 : Bảng Phân tích chi phí, doanh thu và hiệu quả kinh tế dự án trang trại thủy sản

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN TRANG TRẠI THỦY SẢN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên Công Ty:  CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ TÀI
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000459908 do phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp (lần 7) ngày: 14/10/2010.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế:
- Trụ sở công ty: Thôn Nam sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Đại diện pháp luật công ty : Ông Phạm Thường
- Chức vụ: Giám đốc công ty
- Điện Thoại:  0510.3572500        ; Fax: 0510 3572500
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
- Tên dự án:  Trang trại Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tại đồng Chà Mai – Tam Mỹ Tây
- Địa điểm: Tại tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
Liên hệ lập Dự án: Trang trại thủy sản
 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha