DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU

Dự án đầu tư Trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu có diện tích đất thuộc chủ sở hữu khoảng 40 ha, còn lại 60 Ha là diện tích đất thuê lại của các hộ dân xung quanh khu vực dự án.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU

  • Mã SP:DADT TR c
  • Giá gốc:115,000,000 vnđ
  • Giá bán:85,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG CHUỐI

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 3

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 3

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 5

II.1. Phân tích thị trường 5

II.1.1. Thị trường chuối trên thế giới 5

II.1.2. Thị trường Chuối xuất khẩu tại Việt Nam 6

II.2. Một số trang trại trồng chuối điển hình trong nước. 7

CHƯƠNG III: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 9

III.1.1. Mục tiêu của dự án trồng chuối công nghiệp công nghệ cao 9

III.1.2. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu: 9

III.1.3. Sự cần thiết đầu tư 10

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 12

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 12

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 12

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 12

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 13

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 13

IV.6. Nhận xét chung về hiện trạng 13

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRANG TRẠI 14

V.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 14

V.1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 14

V.1.2. Hạ tầng kỹ thuật 14

V.2. Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối: 16

1.1. Đặc điểm chung: 16

3. Giai đoạn chuẩn bị thu hoạch: 19

V.3. Hệ thống tưới nước tự động 19

V.4. Kế hoạch kinh doanh và phương án tiêu thụ chuối 19

V.4.1. Kế hoạch kinh doanh 19

V.4.2. Bán buôn: 20

V.4.3. Hoạt động xuất khẩu: 20

V.4.4. Kế hoạch chung về Marketing và quản bá thương hiệu 21

V.5. Kết quả sản xuất kinh doanh từ trang trại trồng chuối 21

V.5.1. Kế hoạch trồng và chăn sóc cây chuối theo tiêu chuẩn GAP 21

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 25

VI.1. Sơ đồ tổ chức công ty 25

VI.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 25

VI.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 25

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 27

VII.1. Giải pháp thi công xây dựng 27

VII.2. Hình thức quản lý dự án 27

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 28

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường 28

VIII.1.1. Giới thiệu chung 28

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 28

VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 30

VIII.1.4. Kết luận 32

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 33

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 33

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 33

IX.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 33

IX.2.2. Chi phí thiết bị 33

IX.2.3. Chi phí quản lý dự án 34

IX.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 34

IX.2.5. Chi phí khác 35

IX.2.6. Dự phòng chi 35

IX.2.7. Lãi vay của dự án 35

IX.3. Tổng mức đầu tư 36

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 37

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 37

X.1. Tiến độ sử dụng vốn 37

X.2. Phương án hoàn trả vốn vay 38

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 39

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 39

XI.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 39

XI.1.2. Các thông số tính toán khác 40

XI.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 40

XI.3. Phân tích rủi ro dự án 41

XI.4. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 41

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43

XII.1. Kết luận 43

XII.2. Kiến nghị 43

PHỤ LỤC: DANH MỤC BẢNG BIỂU 44

CHƯƠNG I:  GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI TRỒNG CHUỐI CẤY MÔ CÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt..

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1602033903. Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 02 năm 2017.

- Trụ sở công ty: ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Đại diện pháp luật công ty:   Ông Lý Lập Tuấn -     Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:     0918378656 - Fax 0763.870358

- Vốn điều lệ đăng ký: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng ./.)

- Ngành nghề chính:

+ Trồng lúa, trồng cây ăn trái,.....

+ Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu

- Địa điểm:   Tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- Quỹ đất của dự án: 100 Ha thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt. Trong đó diện tích đất thuộc chủ sở hữu khoảng 40 ha, còn lại 60 Ha là diện tích đất thuê lại của các hộ dân xung quanh khu vực dự án.

- Mục tiêu đầu tư trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp công nghệ cao:

+ Đầu tư hệ thống trang trại trồng chuối cấy mô quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng Việt Nam, các tỉnh phía Nam Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Á.

+ Phát triển thành điểm trung chuyển sản phẩm nông nghiệp sạch được bảo quản sau chế biến... tập trung tại điểm giao thương vùng An Giang.

+ Dự án trồng chuối ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng chuối tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

- Quy mô trang trại: sau 2 năm trang trại trồng đạt 100 Ha chuối công nghiệp.

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 60 tỷ đồng. Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty Xanh Việt là 20 tỷ đồng;.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian đầu tư và xây dựng dự án  đến tháng 12 năm 2018.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2019.

+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: tháng 12 năm 20189

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt. trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây chuối công nghiệp qui trình chăm sóc, phân bón và tưới tiêu …

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án đầu tư trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp

- Các Luật, Bộ Luật của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; …

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết đinh số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013.

- Quyết định số 899/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 về việc chỉ thị khẩn trương triển khai thực hiện nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.

- Quyết định số 1006/BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt trong đó có cây chuối năm 2014 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.

- Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh số 09-NQ/TƯ ngày 27 tháng 6 năm 2012 về phát triển nôngnghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

CHƯƠNG I: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

I.1.1. Mục tiêu của dự án trồng chuối công nghiệp công nghệ cao

Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển trồng chuối có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa trồng chuối công nghiệp trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của tỉnh trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa trang trại và người trồng chuối, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Hợp tác với đối tác nước ngoài để được chuyển giao cây giống tốt, công nghệ nông nghiệp hiện đại, công nghệ gây và giữ giống, và phương thức quản lý mới có hiệu quả, xây dựng dự án nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Khai thác có hiệu qủa hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh An Giang cũng như các vùng phụ cận của khu vực để phát triển chăn trồng chuối. Là trung tâm cung cấp giống, các dịch vụ nông nghiệp hiện đại cho các hợp tác xã, các hộ nông nghiệp gia đình trong khu vực. Cung cấp cho xã hội một khối lượng Chuối xuất khẩu có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển trồng chuối công nghiệp công nghệ cao của vùng. 

Dự án trồng chuối ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng chuối tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

I.1.2. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu:

Việt Nam là nước nhiệt đới và cũng là một trong những xứ sở của chuối với nhiều giống chuối rất quý như chuối tiêu, chuối laba, chuối bom, chuối ngự…Các giống chuối của Việt Nam không chỉ phong phú về kích cỡ, hương vị mà còn có những giá trị sử dụng rất khác nhau. Chuối cũng là loại trái cây có diện tích và sản lượng cao. Với diện tích chiếm 19% tổng diện tích cây ăn trái của Việt Nam hàng năm. Chuối cho sản lượng ước khoảng 1,4 triệu tấn.

Tuy nhiên diện tích trồng chuối của ta lại không tập trung với quy mô công nghiệp. Người dân chủ yếu trồng với diện tích nhỏ, manh mún, chưa có quy hoạch vùng tập trung. Một số công ty thu mua chuối xuất khẩu từ các hộ nông dân rải rác nên chi phí thu mua và vận chuyển cao. Không chỉ vây, trong quá trình vận chuyển hoa quả từ các vườn đến nơi tiêu thu do thiếu sự cẩn trọng nên chuối không thể giữ nguyên được hình thức và cũng chưa có biện pháp bảo quản thích hợp nên xuất khẩu cũng giảm giá trị, khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua nghiên cứu cho thấy, cây chuối là loại cây ăn quả ngắn ngày rất dễ trồng, không tốn công chăm sóc lại thu hoạch thường xuyên trong năm, không phải đợi đến mùa vụ như loại cây ăn quả khác. Mặt khác, Việt Nam là xứ sở của chuối, cây chuối ở nước ta đã có từ lâu, hàng trăm năm về trước, nhưng chúng ta chưa khai thác hết giá trị tiềm năng trong cây chuối. Cây chuối là loại cây quả ở vùng nhiệt đới, đặc biệt trong chuối chín có hàm lượng bột dinh dưỡng rất cao, chuối giàu chất xơ hòa tan, rất có lợi cho sức khỏe cho con người chúng ta. Theo nghiên cứu và đánh giá nhận định trồng cây chuối tạo được mảng xanh có lợi cho môi trường, cũng nhằm chống biến đổi khí hậu, trồng chuối tích tụ được lượng nước đáng kể trên mặt đất và giữ được nguồn nước, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn phục vụ tưới tiêu, giữ độ ẩm cho đất, không bị khô hạn trên mặt đất và bảo vệ được các loại cây thực vật trên đất. Cũng do biến đổi khí hậu ngày một tăng, làm cho cường độ nống mặt đất tăng cao, làm cho trầm tích nước xuống độ sâu, dẫn đến khô hạn trên diện rộng, cụ thể là vùng đất huyện Tri Tôn tỉnh An Giang, nhằm tăng diện tích rừng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho nhân dân vùng đồi núi và vùng dân tộc.

I.1.3. Sự cần thiết đầu tư

 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển về nông nghiệp trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh An Giang có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án trồng chuối công nghiệp công nghệ cao..

Điều kiện khí hậu, thời tiết của An Giang tương đối ôn hòa, có lượng mưa trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển cây chuối theo mô hình công nghiệp.

An Giang có hệ thống mạng lưới kênh mương thủy lợi khá dày, đảm bảo cung cấp nguồn nước mặt cho các dự án nông nghiệp và trồng trọt.

Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh An Giang là những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án trồng chuối công nghiệp công nghệ cao. Qua phân tích về nhu cầu thị trường, về khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu và thực trạng nghề trồng chuối tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, việc Công ty quyết định đầu tư trồng chuối ứng dụng công nghệ cao là cần thiết và có tính khả thi.

Trong kế hoạch, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt. sẽ xây dựng theo mô hình trang trại nông nghiệp kiểu mẫu quy mô 100 Ha đất trồng chuối đáp ứng nhu cầu nhân dân trong và ngoài tỉnh và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh nông sản tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu ở xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh An Giang vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 

I.1. Phân tích rủi ro dự án

Sử dụng chương trình phân tích độ nhạy để đánh giá rủi ro Dự án cho một số giá trị tác động hiệu quả tài chính; biên độ số liệu biến động là 1,0%. Với yêu cầu khống chế kết quả:

1

Giá trị hiện tại ròng NPV

> 0

2

Suất thu lợi nội tại IRR

≥ 9,82 %

3

Lợi ích / chi phí của B/C

> 1,0

4

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu PP1

≤ 10 năm

5

Thời gian hoàn vốn không chiết khấu

≤ 7 năm (thời gian trả nợ)

I.2. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội

Dự án xây dựng Trang trại trồng chuối công nghiệp công nghệ cao có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực tỉnh An Giang: Nhà nước/ địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư;    

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trường ở lĩnh vực nông nghiệp, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 907.799 tỷ đồng; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 18,98%; thời gian hoà vốn sau có chiết khấu là 8 năm 6 tháng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi  nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho tỉnh An Giang. Tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động trong tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của một bộ phận nhân dân trong vùng dự án. Tạo ra diện mạo nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, góp phần ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng dự án. Nâng cao năng lực sản xuất cho nhân dân trong vùng thông qua chương trình khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nông nghiệp nhằm từng bước góp phần đưa kinh tế hộ gia đình phát triển góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Sau khi mạng lưới tổ chức các vệ tinh đến các tỉnh lân cận mang lại việc làm thường xuyên cho các hộ lao động nông thôn.

Hiệu quả xã hội

- Thúc đẩy cơ giới hóa: hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp từ trang trại chất lượng cao trên địa bàn, cải tạo mở rộng đường nội đồng để áp dụng máy móc có công suất lớn, cơ giới hóa đồng bộ.

- Tăng tính cộng động, sự đồng đều: khắc phục hạn chế sự chênh lệch giữa các hộ nông dân (đầu tư, áp dụng các biện pháp kỹ thuật,…) tạo nên sự đồng đều trên toàn bộ cánh đồng về năng suất, chất lượng sản phẩm; thức đẩy sự phát triển hợp tác xã kiểu mới.

- Bảo vệ môi trường, giảm phát thải: Thông qua việc giảm sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và điều tiết nước hợp lý trên phạm vi rộng cả cánh đồng lớn.

- Sản xuất gắn với thị trường: nông dân tiếp cận được thị trường thông qua liên kết với doanh nghiệp và doanh nghiệp đặt hàng nông dân sản xuất theo yêu cầu thị trường về chủng loại, số lượng, chất lượng nên sản xuất-tiêu thụ bền vững, hiệu quả cho nông dân và doanh nghiệp.

- Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng sản phẩm được cải thiện, đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc; giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Góp phần hình thành người nông dân mới sản xuất hàng hóa, biết gắn kết sản xuất với thị trường, doanh nghiệp; không chỉ vì lợi ích của mình, mà còn vì lợi ích của cộng động, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.

- Ngoài ra, dự án Trang trại trồng chuối công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap cũng đóng góp một phần lợi ít kinh tế của mình cho địa phương thông qua Các nguồn thuế phải đóng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư sẽ trích thêm một phần lợi nhuận của mình cho Các quĩ xóa đói giảm nghèo, quĩ khuyến học của địa phương.

CHƯƠNG II: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

II.1. Kết luận 

Việc thực hiện đầu tư Dự án xây dựng Trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt. góp phần vào việc phát triển KT - XH tỉnh An Giang, cũng như khu vực miền tây nam Bộ.

Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng Trang trại trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu là cơ sở để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt. triển khai các nguồn lực để phát triển.

II.2. Kiến nghị

Do dự án được đầu tư ở khu vực khó khăn và trở ngại, lợi thế về hệ số an toàn không cao, do sự biến động không lường của thị trường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển nên đề nghị hưởng Các ưu đãi đầu tư: Được miễn, giảm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến kinh phí chi trả tiền sử dụng đất: Để hoạch định nguồn lực thực hiện một trong hai hình thức nộp tiền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo điều 108 Luật Đất đai quy định. Kính đề nghị UBND tỉnh và Các phòng, ban ngành chức năng giúp doanh nghiệp về Các nội dung:

+ Mức giá tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án

+ Mức giá và tỷ trọng % giá tiền thuê đất hàng năm.

+ Chính sách miển giảm chi tiết, cụ thể về tiền thuê đất dự án

- Xin được hỗ trợ Các thủ tục hành chính thuê đất, thủ tục đầu tư để sớm triển khai dự án. Xin được miễn, giảm nộp tiền SDĐ khu vực đất;

- Khu vực đất trồng cây và đê bao chống xói lở ứng phó với biến đổi khí hậu; Có chính sách giảm nộp tiền sử dụng đất bởi đối tượng dự án thuộc khu vực khó khăn;

- Xây dựng hệ thống điện, Miễn giảm thuế nhập Các trang thiết bị phục vụ cho xây dựng cũng như hoạt động kinh doanh.

- Được ưu đãi trong vay vốn đầu tư, miễn giảm thuế doanh thu, lợi tức trong thời gian đầu kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư cho chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng.

- Đề nghị UBND tỉnh và Các cơ quan có chức năng hổ trợ cho ý kiến về Các chính sách ưu đãi đầu tư, cụ thể về Các lĩnh vực:

+ Hổ trợ kinh phí đào tạo nhân lực;

+ Xây dựng hạ tầng thiết yếu;

+ Giá và chính sách miễm giảm tiền thuê đất, mặt nước...

+ Ưu đãi Thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện nhập khẩu; ưu đãi về thuế; Khấu hao Tài sản Cố định …

Công ty đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án trồng chuối cấy mô dưới dạng công nghiệp xuất khẩu vào quy hoạch chung của tỉnh. Cho phép công ty được chuyển tạm thời diện tích 100 ha đất sản xuất sang trồng chuối trong thời gian từ 20 - 30 năm.

Dự án đầu tư xây dựng Trang trại trồng chuối như bước cụ thể hoá Chiến lược phát triển của Công ty, nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và kích cầu nội địa. Do vậy cần được các cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Xanh Việt. có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

                                                          An Giang, ngày    tháng   năm 2017

                                                                      

                                                                    GIÁM ĐỐC

Xem tin tiếp theo

 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha