KHOAN NGẦM HDD

KHOAN NGẦM HDD

  • Phương án thi công khoan ngầm kéo ống qua đường

    16-05-2019 // 1,798 lượt xem

    Phương án thi công khoan ngầm kéo ống được tiến hành với biểu thời gian được hoạch định kỹ càng đến từng chi tiết phù hợp với chiều dài đường khoan và phải được tiến hành liên tục, tuyệt đối không có thời gian dừng.

    Chi tiết →