THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Sau khi thống nhất phương án thiết kế sơ bộ, hai bên ký nhận vào phương án thiết kế sơ bộ.