THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thẩm định dự án đầu tư cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh

  • ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

    06-09-2016 // 3,102 lượt xem

    Khảo sát, kiểm tra kết cấu công trình, phát hiện các dấu hiệu xuống cấp để đề ra biện pháp xử lý nhằm duy trì tuổi thọ công trình, cung cấp số liệu phục vụ công tác kiểm tra định kỳ, kiểm định cầu cảng và thiết kế nâng cấp cầu cảng

    Chi tiết →