Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và các bước lập đề án bảo vệ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường là một thực tế của việc bảo vệ môi trường tự nhiên trên mức độ cá nhân, tổ chức kiểm soát hoặc chính phủ, vì lợi ích của cả hai môi trường và con người.

Ngày đăng: 31-10-2016

1,320 lượt xem

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Thế nào là đề án bảo vệ môi trường đơn giản?
Bảo vệ môi trường là một thực tế của việc bảo vệ môi trường tự nhiên trên mức độ cá nhân, tổ chức kiểm soát hoặc chính phủ, vì lợi ích của cả hai môi trường và con người. Do áp lực dân số và công nghệ, môi trường sinh sống đang bị suy thoái. Điều này đã được công nhận, và chính phủ đã bắt đầu đặt những hạn chế về hoạt động gây suy thoái môi trường. Kể từ những năm 1960, hoạt động của các phong trào môi trường đã tạo ra nhận thức về các vấn đề môi trường khác nhau. Không có thoả thuận về mức độ tác động môi trường của các hoạt động của con người và sự không trung thực, ngay cả khoa học cũng đã xảy ra, vì vậy các biện pháp bảo vệ đôi khi tranh luận. Trong quá trình hoạt động của các cơ sở, công ty, xí nghiệp sinh ra những vấn đề môi trường, chính vì vậy mà lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cần phải được thực hiện.
Mục đích của lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là: để biết được thực trạng môi trường đang diễn ra ở xung quanh dự án, đánh giá được mức độ ô nhiễm của môi trường, giúp cho các cơ sở, xí nghiệp, công ty ngăn chặn được những vấn đề môi trường có thể xảy ra và đưa ra những biện pháp bảo vệ môi trường thích đáng cho môi trường tại các dự án.


Áp dụng luật để thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản
- Nghị định 18/2015 NĐ – CP ban hành ngày 14/02/2015, có hiệu lực ngày 1/4/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 28/05/2015, ngày có hiệu lực 15/07/2015 Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Đối tượng cần lập đề án bảo ệ môi trường đơn giản
Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường. Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:
a) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;
b) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;
c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;
e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.


Các bước lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Bước 1: khảo sát khu vực dự án, lấy thông tin, tài liệu hồ sơ (quyên đăng ký sử dụng đất, giấy phép kinh doanh, hợp đồng thu gom rác sinh hoạt, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại) liên quan đến dự án
Bước 2: lấy và phân tích các mẫu không khí, nước thải, tiếng ồn…
Bước 3: viết đề án môi trường đơn giản
Bước 4: gửi chủ dự án xem bài viết đề án môi trường đơn giản, chờ phản hồi và chỉnh sửa theo yêu cầu của bên chủ dự án, hoàn thiện và trình chủ dự án ký xác nhận.
Bước 5: nộp cơ quan có thẩm quyền xác nhận ( phòng TNMT hoặc sở TNMT)
Bước 6: chờ nhận xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và bàn giao cho chủ đầu tư.

Xem thêm tin tức

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha