MẪU DỰ ÁN NHÀ MÀY SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Nhà máy sản xuất vật tư Y tế tiêu hao và Trang trí nội thất bệnh viện với tổng diện tích khoảng 30.003,5 m2 tại KCN Thạch Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

MẪU DỰ ÁN NHÀ MÀY SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

  • Mã SP:NHÀ MÁY SX VẬT TƯ Y TẾ
  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:20,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................ 5

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................ 5

I.2.         Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư......................................................................................... 5

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................. 5

I.4.         Sản phẩm của dự án.......................................................................................................... 5

I.5.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 5

I.6.         Các tiêu chuẩn Việt Nam.................................................................................................. 7

I.7.         Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:...................................................................... 8

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ....................................................... 9

II.1.       Mục tiêu đầu tư ................................................................................................................ 9

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư.................................................................................................... 9

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG....................................................... 10

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG.............................. 10

a.            Vị trí địa lý............................................................................................. 10

b.            Điều kiện tự nhiên.................................................................................... 11

c.            Đơn vị hành chính..................................................................................... 12

d.            Về tăng trưởng kinh tế............................................................................... 13

e.            Văn Hóa - Du lịch..................................................................................... 14

f.             Tổng quan về dân số................................................................................. 14

III.2.     Thống kê dân số khu vực miền tây Nam Bộ................................................................... 15

III.3.     Thị trường tiêu thụ sản phẩm vật tư Y tế tiêu hao......................................................... 18

III.4.     Thị trường tiêu thụ:........................................................................................................ 18

III.5.     Dự kiến thị phần kinh doanh của nhà máy trong tương lai........................................... 19

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................ 22

IV.1.     Mô tả địa điểm xây dựng................................................................................................ 22

IV.2.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án................................................................................... 22

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...................................................... 25

V.1.       Hạng mục công trình của dự án..................................................................................... 25

5.2.1.    Hệ thống kỹ thuật hạ tầng............................................................................................... 31

5.2.2.    Thiết kế cấp thoát nước................................................................................................... 31

5.2.3.    Thiết kế điện chiếu sáng, chống sét:................................................................................ 32

5.2.4.    Thiết kế phòng cháy chống cháy .................................................................................... 33

5.2.5.    Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:......................................................................... 33

V.2.       QUY MÔ HỆ THỐNG NƯỚC...................................................................................... 34

CHƯƠNG VI:     QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM............................................. 36

VI.1.     Mô tả sản phẩm.............................................................................................................. 36

VI.2.     Quy trình sản xuất.......................................................................................................... 37

VI.3.     Công nghệ....................................................................................................................... 38

VI.4.     Quy trình sản xuất dây truyền dịch và túi đựng máu:................................................... 39

VI.5.     Danh mục một số thiết bị chủ yếu trong nhà máy.......................................................... 39

VI.6.     Đặc tính kỹ thuật của Thiết bị........................................................................................ 40

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 43

VII.1.   Phương án Vận hành nhà máy....................................................................................... 46

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương........................................................ 46

VII.3.   Cơ cấu tổ chức:............................................................................................................... 46

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY........................... 47

VIII.1. Tiến độ thực hiện............................................................................................................ 49

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng.......................................................................................... 49

8.2.1.                      Phương án thi công................................................................................................................................... 49

VIII.3. Hạ tầng kỹ thuật............................................................................................................. 50

VIII.4. Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 51

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN.......................... 52

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường........................................................................................ 52

IX.2.     Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng..................................................................... 55

IX.3.     Tác động của dự án tới môi trường trong quá trình xây dựng...................................... 55

IX.4.     Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án:.......................... 60

1.6. Chất thải rắn:..................................................................................................................................................................... 62

Giải pháp bảo vệ môi trường trong Giai đoạn hoạt động của dự án:............................................................................... 62

IX.5.     Kết luận........................................................................................................................... 63

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN....................................................... 64

X.1.       Cơ sở lập Tổng mức đầu tư............................................................................................ 64

X.2.       Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................. 65

10.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt.................................................................................................................... 65

10.2.2.                    Chi phí thiết bị........................................................................................................................................... 65

10.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 65

10.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:............................................................................................................. 66

10.2.5.                    Chi phí khác............................................................................................................................................... 66

10.2.6.                    Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 67

10.2.7.                    Bảng tính khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình:............................................................. 67

10.2.8.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:........................................................................................................... 71

CHƯƠNG XI:     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.......................................................... 73

XI.1.     Nguồn vốn....................................................................................................................... 73

XI.2.     Phương án hoàn trả vốn vay.......................................................................................... 75

CHƯƠNG XII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 76

XII.1.   Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 76

12.1.1.                    Các thông số giả định dùng để tính toán............................................................................................... 76

12.1.2.                    Cơ sở tính toán........................................................................................................................................... 76

12.1.3.                    Các chỉ tiêu kinh tế của dự án................................................................................................................. 85

XII.2.   Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................. 86

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................... 87

XIII.1. Kết luận........................................................................................................................... 87

XIII.2. Kiến nghị......................................................................................................................... 87

 

 

 

CHƯƠNG I:                   GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1.          Giới thiệu chủ đầu tư

-      Tên công ty   :  Công ty CP Xây dựng và SXTM Vật tư Y Tế TMT Kiên Giang

-      Địa chỉ     :  KCN Thạch Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

-      Giấy CNĐKHĐ CN : số 17001965255 do sở KHĐD tỉnh Kiên Giang cấp.

-      Điện thoại :   0773777518            ;        Fax:

-      Đại diện     :  Ông Lê Duy Tình  -   Chức vụ: Giám Đốc

I.2.          Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư

-      Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-      Địa chỉ           : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

-      Điện thoại      : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

I.3.          Mô tả sơ bộ dự án

Công ty CP Xây dựng và SXTM Vật tư Y Tế TMT Kiên Giang đầu tư Nhà máy sản xuất vật tư Y tế tiêu hao và Trang trí nội thất bệnh viện với tổng diện tích khoảng 30.003,5 m2 tại KCN Thạch Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

I.4.          Sản phẩm của dự án

Nhà máy sản xuất vật tư Y tế tiêu hao và Trang trí nội thất bệnh viện có các loại sản phẩm chính như sau:

-         Sản xuất giường bệnh :                 2.000 cái/năm;

-         Sản xuất tủ đựng thuốc:                200 cái/năm;

-         Sản xuất bàn y tế:                          200 cái/năm;

-         Sản xuất xe đẩy:                             600 cái/năm;

-         Sản xuất túi đựng máu :                   4.700.000  túi/năm;

-         Sản  xuất dây truyền dịch :             4.000.000  sợi / Năm;

-         Sản xuất dây truyền máu :              2.500.000  sợi / Năm;

-         Sản xuất dây thở oxy :                     800.000  sợi / Năm.

Liên hệ lập dự án -" Tại Đây "

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha