LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TẠI XÃ PHƯỚC THẠNH – THÀNH PHỐ MỸ THO – TỈNH TIỀN GIANG

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

  • Mã SP:DADT BV TG
  • Giá gốc:150,000,000 vnđ
  • Giá bán:145,000,000 vnđ Đặt mua

MC LỤC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

 

GIỚI THIỆU DỰ ÁN                                                                                                          5

 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG                            8

 

I.

C CƠ SỞ PHÁP LÝ.

8

1.

Các văn bản tham chiếu.

8

2.

Các văn bản pháp lý của dự án.

9

3.

Tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

9

4.

Các văn bản khác.

10

 

 

II.      SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.                                                                                                              10

1.       Tổng quan về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.                                                                       10

2.     Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam từ cuối thập niên 80 đến nay        13

3.       Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.                                                                                              14

4.     Mạng lưới Y tế tỉnh Tiền Giang:                                                                                15

5.     Sự cần thiết phải đầu tư dự án:                                                                                   17

 

6.     Các điều kiện phù hợp để đầu tư xây dựng:                                                               20

 

 

III.

DỰ KIẾN MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

 

 

21

1.

Mục tiêu va chưc năng cua dư an

21

2.

Qui mô dự án dự kiến.

23

3.

Địa điểm xây dựng, quy hoạch xây dựng và các điều kiện tự nhiên cơ bản.

27

4.

Hình thức đầu tư.

30

 

 

IV.   NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN.                                                   31

 

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

 

 

NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHÙ HỢP.

32

1.

Yêu cầu và mục tiêu chung về giải pháp thiết kế dự án.

32

2.

Phương án quy hoạch tổng mặt bằng dự án.

36

3.

Tổ chức dây chuyền chức năng và không gian kiến trúc cảnh quan:

36

4.

Phương án quy mô và nội dung đầu tư xây dựng.

37

5.

Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình.

37

 

V.    PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ SƠ BỘ VỀ XÂY DỰNG, THUYẾT MINH, CÔNG

 

 

 

6.

 

Tổ chức và phân khu bên trong các khoa phòng:

 

42

7.

Giải pháp thiết kế Giao thông, bãi xe, sân sinh hoạt chung, cây xanh:

48

8.

Thuyết minh gải pháp chính về kỹ thuật công trình.

49

9.

Hệ thống Trang thiết bị toàn dự án.

52

 

 

VI.   DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN.                                                     53

 

 

 

VII. SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ.                                                                               54

 

 

 

VIII.NGUỒN VỐN - PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN.                                             57

1.

Nguồn vốn đầu tư:

57

2.

Phương án huy động vốn dự kiến:

57

 

 

IX.    XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN.                                                                                                58

 

 

X.

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ.

59

1.

Kết luận.

59

2.

Kiến nghị

60

 

PHỤ LỤC 01: QUY MÔ DIỆN TÍCH THIẾT KẾ XÂY DỰNG

 

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DỤNG DỰ KIẾN PHỤ LỤC 03: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

Dự án           :     BỆNH VIỆN ĐA KHOA  TỈNH TIỀN GIANG

 

Đia điểm      :     Xã Phước Thạnh – Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

 

I.       TÊN DỰ ÁN, ĐỊA ĐIỂM.

-   Tên Dự án         : Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Tiền Giang  .

 

-   Địa điểm đầu tư: Xã Phước Thạnh – Thành phố Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang

 

II.     CHỦ ĐẦU TƯ.

-   Chủ Đầu tư       :  Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

-   Địa chỉ liên lạc : Số 4, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền

Giang.

 

-   Điện thoại         :  0733. 872350          Fax:0733. 878106

 

- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐT&XD Ngành y tế tỉnh Tiền Giang.

 

 

III.   NHÀ THẦU LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

-      Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-      -      Điện thoại       : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

 

V.1. Mục tiêu

Bệnh viện Đa khoa tham gia khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người tự nguyện chi trả các dịch vụ y tế đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang nói riêng và nhân dân các tỉnh lân cận nói chung.

Phối hợp với các bệnh viện nhà nước, tư nhân, cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài để nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, áp dụng kỹ thuật mới góp phần tham gia công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Với các dịch vụ sau:

1/. Các dịch vụ ngoại trú:

- Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

- Dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh ngoại trú.

- Dịch vụ tư vấn, chuẩn đoán hình ảnh.

- Các dịch vụ phụ trợ, cung cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc, tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ sở y tế trong vùng ....

2/. Các dịch vụ nội trú:

- Dịch vụ khám và điều trị bệnh, chăm sóc và điều dưỡng bệnh trong nội trú hàng ngày.

- Dịch vụ tư vấn, khám và chữa bệnh trong trường hợp cấp cứu 24h/24h hàng ngày.

- Các dịch vụ chuẩn đoán, phát hiện bệnh và phẫu thuật điều trị bệnh.

- Dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

- Các dịch vụ khác: Ăn - Ở - Giặt giũ .... phục vụ bệnh nhân….

 

V.2. Chức năng- nhiệm vụ

V.2.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe

- Cấp cứu, khám, chữa bệnh nội trú và ngoại trú;

- Chuyển người bệnh khi vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện;

- Khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

 

V.2.2. Đào tạo cán bộ

- Đào tạo cán bộ thường xuyên cho cán bộ nhân viên bệnh viện, các bệnh viện khác khi có yêu cầu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế từ bậc trung học trở lên đến đại học (Nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý ngành y tế và các cơ sở đào tạo)

 

V.2.3. Nghiên cứu khoa học về y học

- Tham gia tổng kết, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học;

- Kết hợp với các bệnh viện, viện tham gia các công trình nghiên cứu về điều trị bệnh, y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp cơ sở, cấp Bộ.

 

V.2.4. Phòng bệnh

Thực hiện tốt công tác phòng bệnh trong bệnh viện, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng ở địa phương tham gia phát hiện và phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm. Tham gia công tác truyền thong giáo dục sức khỏe thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.

 

V.2.5. Hợp tác quốc tế về y học

Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế với các cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định của nhà nước.

 

V.2.6. Quản lý kinh tế trong bệnh viện

Quản lý kinh tế minh bạch, thống nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha