BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ

  • Mã SP:DTM PIPE
  • Giá gốc:150,000,000 vnđ
  • Giá bán:115,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ

DANH MỤC CÁC HÌNH 6
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 12
MỞ ĐẦU 26

1. Xuất XỨ Của DỰ án 26
2. căn Cứ  pháp Luật và Kỹ Thuật Của Việc Thực Hiện ĐTM 27
2.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật 27
2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 30
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 31
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 31
3.1 Phương pháp khảo sát thực địa 31
3.2 Phương pháp chuyên gia 31
3.3 Phương pháp danh mục 32
3.4 Phương pháp ma trận môi trường 32
3.5 Phương pháp đánh giá nhanh 32
3.6 Phương pháp lấy mẫu và phân tích 33
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 35
Chương 1. 38
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 38
1.1. tên Dự ÁN 38
1.2. Chủ DỰ ÁN 38
1.3. Vị trí Địa lý CỦA DỰ ÁN 38
1.4. NộI dung Chủ Yếu Của Dự ÁN 41
1.4.1. Mô tả mục tiêu dự án 41
1.4.1.1. Mục tiêu chiến lược 41
1.4.1.2. Mục tiêu cụ thể 41
1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án 42
1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án   43
1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 44
1.4.5. Danh mục máy móc, thiết bị 46
1.4.6. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án  49
1.4.6.1. Sản phẩm và quy mô công suất của nhà máy 49
1.4.6.2. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào 49
1.4.6.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước 50
1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án 51
1.4.8. Vốn đầu tư 51
1.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 52
Chương 2. 54
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 54
2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 54
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 54
2.1.2. Điều kiện về khí tượng 57
2.1.2.1. Nhiệt độ 57
2.1.2.2. Độ ẩm 57
2.1.2.3. Chế độ mưa 58
2.1.2.4. Bức xạ nhiệt 59
2.1.2.5. Bão 60
2.1.3. Điều kiện về thủy văn 61
2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý 63
2.1.4.1. Hiện trạng môi trường không khí 63
2.1.4.2. Hiện trạng môi trường nước 65
2.1.4.3. Hiện trạng môi trường đất 70
2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học 72
2.1.5.1. Hệ sinh thái trên cạn 72
2.1.5.2. Hệ sinh thái dưới nước 73
2.2. Điều Kiện kinh Tế - XÃ HộI XÃ TÂN HÒA 77
2.2.1. Điều kiện về kinh tế 77
2.2.1.1. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 77
2.2.1.2. Thương mại – dịch vụ 77
2.2.1.3. Nông nghiệp 77
2.2.1.4. Ngư  nghiệp 77
2.2.1.5. Diêm nghiệp 77
2.2.2. Điều kiện về xã hội 77
2.2.2.1. Giáo dục 77
2.2.2.2. Y tế 78
2.2.2.3. Văn hóa thông tin – thể thao 78
2.2.2.4. Thương binh xã hội 78
2.2.2.5. Công tác xóa đói, giảm nghèo 79
Chương 3. 80
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 80
3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 80
3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn giải tỏa, đền bù 80
3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn san lấp mặt bằng 81
3.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 81
3.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 85
3.1.2.3. Đối tượng bị tác động 87
3.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng 88
3.1.3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 88
3.1.3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 95
3.1.3.3. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 99
3.1.3.4. Đối tượng bị tác động 100
3.1.4. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động 101
3.1.4.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 101
3.1.4.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 117
3.1.4.3. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn hoạt động của dự án 120
3.1.4.4. Đối tượng bị tác động 121
3.1.5. Tác động do các rủi ro, sự cố 122
3.1.5.1. Trong quá trình san lấp mặt bằng, thi công, xây dựng dự án 122
3.1.5.2. Trong quá trình hoạt động của Nhà máy 123
3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 129
CHƯƠNG 4 132
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 132
4.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 132
4.1.1 Trong giai đoạn giải tỏa đền bù 132
4.1.2 Trong giai đoạn chuẩn bị 132
4.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn 132
4.1.2.2 Quản lý chất thải rắn do phát quang, dọn thực bì 133
4.1.2.3 Giảm thiểu các tác động đến môi trường sinh thái khu vực dự án 133
Chương 5. 154
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 154
5.1 chương trình quản lý môi trường 154
5.2 chương trình giám sát môi trường 168
5.2.1 Giám sát chất thải 168
5.2.2 Giám sát môi trường xung quanh 169
5.2.3 Giám sát khác 170
Chương 6. 171
THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 171
6.1 Ý kiến của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA 171
6.2 Ý kiến của ỦY BAN mặt trận TỔ quốc XÃ TÂN HÒA 171
6.3 Ý kiến phản hồi VÀ CAM kết của chủ DỰ ÁN với CÁC ĐỀ xuất, kiến nghị, YÊU cầu của CÁC CƠ QUAN, TỔ chức được thẩm vấn 172
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 173
1. Kết luận 173
2. Kiến nghị 174
3. cam kết 174

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP DẦU KHÍ

 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha