Khái niệm môi trường kinh doanh và kế hoạch kinh doanh

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm một số thành phần bên ngoài mà ảnh hưởng đến tổ chức thực hành trực tiếp hoặc gián tiếp, nó là chỉ ra rằng sự phát triển của kế hoạch kinh doanh

Ngày đăng: 01-10-2016

965 lượt xem

Khái niệm và tầm quan trọng của môi trường kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm một số thành phần bên ngoài mà ảnh hưởng đến tổ chức thực hành trực tiếp hoặc gián tiếp, nó là chỉ ra rằng sự phát triển kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và các giai đoạn thông qua đó nó đi qua, là một kết quả tự nhiên của những thay đổi trong môi trường xung quanh. Điều này chỉ ra rằng kiểm tra và đáp ứng với môi trường doanh nghiệp là coi là một thực hành quan trọng cho sự thành công của bất kỳ tổ chức. Nó là đáng để lưu ý doanh nghiệp mà có lẽ là chức năng mà bị ảnh hưởng nhất bởi môi trường bên ngoài trong một tổ chức. Bên cạnh một số thay đổi nhỏ trong số các học giả liên quan đến những gì tạo thành môi trường doanh nghiệp, môi trường như vậy thường bao gồm: cạnh tranh, kinh tế, chính trị /pháp lý, công nghệ, môi trường nhân khẩu học và văn hóa xã hội.
Điều quan trọng là xem xét và phân tích môi trường kinh doanh và kế hoạch kinh doanh như vậy trước khi xây dựng hỗn hợp tiếp thị và làm cho các quyết định có liên quan. Người ta phải mất các kết quả của các quá trình này (kiểm tra và phân tích môi trường) vào xem xét khi lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động tiếp thị này có thể làm cho sự khác biệt giữa thành công hay thất bại của bất kỳ tổ chức mà hoạt động trong môi trường. Kiểm tra môi trường doanh nghiệp và giám sát những thay đổi trong đó môi trường có thể được thực hiện thông qua cả hai chức năng quét môi trường và phân tích môi trường. Quét môi trường là quá trình thu thập dữ liệu về đa dạng các thành phần của môi trường doanh nghiệp. Quét phụ thuộc vào nhiều nguồn dữ liệu liệu thứ cấp (ví dụ, thương mại, kinh doanh và các ấn phẩm của chính phủ) hoặc chính (ví dụ, quan sát cá nhân). Nghiên cứu thị trường có thể đóng một vai trò quan trọng trong thu thập các dữ liệu từ đó. Phân tích môi trường là "quá trình đánh giá và giải thích (các dữ liệu) thu thập thông qua quét môi trường. "
Nghiên cứu môi trường kinh doanh: Các nhà quản lý doanh nghiệp phải đánh giá các dữ liệu đã tụ tập dựa trên các tiêu chí như: tính chính xác, nguồn của họ độ tin cậy, tính liên quan và toàn diện. Diễn giải dữ liệu như vậy là như quan trọng là đánh giá họ, bởi vì nó giúp các nhà quản lý tiếp thị hiểu và hiểu hiện trạng cũng như những thay đổi dự kiến trong môi trường kinh doanh. Đưa ra kế hoạch kinh doanh giúp để xác định các cơ hội và các mối đe dọa hiện tại hoặc dự kiến trong đó một môi trường. Cơ hội và chuẩn bị để đối mặt với các mối đe dọa thông qua phương pháp tiếp cận khác nhau để các chiến lược tiếp thị, cũng như các khu vực chức năng khác của doanh nghiệp. Như đã nêu trước đây, các nhà quản lý tiếp thị phải đáp ứng các môi trường doanh nghiệp. Các cuộc thảo luận trong chương này cho đến nay chủ yếu đề cập đến ứng phó với môi trường như vậy thông qua một phương pháp phản ứng, tức là, sự khác nhau thành phần môi trường được xem như được đưa ra hoặc không kiểm soát được, và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị và quyết định theo những gì đang xảy ra trong môi trường. Cách tiếp cận này là tương đối dễ dàng và ít rủi ro hơn để sử dụng.
Môi trường cạnh tranh: Bất kỳ tổ chức hoạt động trong một thị trường nhất định phải chú ý đến môi trường cạnh tranh mà bao quanh nó. Cạnh tranh môi trường liên quan đến các loại cạnh tranh mà một tổ chức có thể phải đối mặt, và các cấu trúc cạnh tranh.


1. Các loại cạnh tranh trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Nói chung, cạnh tranh có thể được định nghĩa là: "Các tổ chức khác mà thị trường sản phẩm tương tự hoặc có thể thay thế cho các sản phẩm của một nhà doanh nghiệp trong cùng mộtkhu vực địa lý ". Tuy nhiên, có một số loại của đối thủ cạnh tranh, và hậu quả của đối thủ cạnh tranh. "Tổng số đối thủ cạnh tranh ngân sách là các công ty cạnh tranh cho các hạn chế nguồn lực tài chính của cùng một khách hàng. Đối thủ cạnh tranh chung là các công ty mà cung cấp các sản phẩm rất khác nhau để giải quyết cùng một vấn đề hoặc đáp ứng cùng nhu cầu khách hàng cơ bản. đối thủ cạnh tranh của sản phẩm có doanh nghiệp nào cạnh tranh trong cùng một lớp sản phẩm, nhưng có sản phẩm có tính năng khác nhau, lợi ích và giá cả. Đối thủ cạnh tranh thương hiệu là các công ty mà sản phẩm thị trường với các tính năng tương tự và lợi ích cho khách hàng cùng với giá tương tự ".
2. Cơ cấu cạnh tranh trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
Nhận thức của các loại khác nhau của các cấu trúc cạnh tranh cũng rất quan trọng để các nhà doanh nghiệp. Nói chung, có bốn loại cấu trúc cạnh tranh. Họ là: độc quyền, độc quyền nhóm, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh thuần túy. Sự độc quyền là, "một cấu trúc cạnh tranh, trong đó một tổ chức cung cấp một sản phẩm mà không có khác thay thế làm cho các tổ chức là nguồn duy nhất cung cấp. độc quyền nhóm là một cấu trúc cạnh tranh, trong đó một vài người bán hàng kiểm soát việc cung cấp một lượng lớn tỷ lệ của một sản phẩm. cạnh tranh độc quyền là một cấu trúc cạnh tranh mà một công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm năng, và thiết lập thị trường của mình, cố gắng để phát triển một chiến lược tiếp thị khác biệt. Trong kinh doanh cạnh tranh thuần túy là một cấu trúc thị trường đặc trưng bởi một số lượng rất lớn của người bán, không đủ mạnh để ảnh hưởng giá hoặc cung cấp đáng kể ". Cuối cùng, cạnh tranh thuần túy có thể được tìm thấy trong trường hợp các nhà sản xuất rất nhỏ của trang trại sản phẩm đặc biệt là tại các quốc gia kém phát triển và đang phát triển.

xem thêm tin tức tại đây

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha