Cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề

Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh kính đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập”

Ngày đăng: 29-08-2016

905 lượt xem

TỜ TRÌNH

V/v:   Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập.

 

Kính gửi:         - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

 

-       Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc bổ sung sửa đổi một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

-       Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

-       Căn cứ luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

-       Căn cứ công văn số 1619/UBND-KTN ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

-       Căn cứ công văn số 522/UBND-SX  ngày 20/6/2013 của UBND huyện Phú Giáo về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập.

-       Các căn cứ nhu cầu của chủ đầu tư.

 

Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh kính đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập” theo các nội dung sau:

I-             NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:

1.             Tên dự án: Cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập.

2.             Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh.

3.             Địa điểm nghiên cứu lập dự án: Khu đất có tổng diện tích khoảng (682.437m2).

Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:

-         Phía Đông giáp đường ĐH 502 xã Tam Lập;

-         Phía  Nam giáp đất của dân;

-         Phía Tây giáp đường đất ;

-         Phía Bắc giáp đường ĐH 501 xã Tam Lập;

Thuộc địa phận ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Mục tiêu đầu tư của dự án:

4.             Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới

5.             Dự kiến quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án:

Quy mô đầu tư dự án bao gồm chỉ tiêu và các hạng mục sau:

Quy mô của dự án sẽ bao gồm các hạng mục sau:

 

Mô tả

          Cụm CN

STT

Loại đất

 Diện tích

 Tỷ lệ

 

 

 m2

 (%)

A

ĐẤT CÔNG NGHIỆP

 

 

1

Đất trung tâm KCN

       27,297.48

            4.00

2

Đất nông nghiệp

     423,110.94

          62.00

3

Cây xanh

     136,487.40

          20.00

4

Đất giao thoâng

       81,892.44

          12.00

5

Đất công trình kỹ thuật

       13,648.74

            2.00

 

Cộng

     682,437.00

        100.00

6.             Tổng mức đầu tư của dự án:     176.921.010.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm bảy  mươi sáu tỷ,chín trăm hai mươi mốt triệu, không trăm mười nghìn đồng.

7.             Quy mô sử dụng đất dự kiến: 682.437m2

8.             Phương thức giao hoặc thuê đất (nhà đầu tư đề xuất): Xin thuê đất dài hạn.

9.             Tiến độ thực hiện dự án (khởi công/hoàn thành): trong vòng 18 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt.

10.        Trách nhiệm của nhà đầu tư: Tự thực hiện công tác thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

II-         CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU KÈM THEO CÔNG VĂN

11.        Hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư.

12.        Hồ sơ dự án đầu tư

          Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh kính đề nghị UBND tỉnh Bình Dương, Sở Kế hoạch đầu tư và các sở, ban ngành có liên quan  xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp phụ trợ đa ngành nghề Tam Lập để Công ty chúng tôi có cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;             

-          Lưu VT,p.DA, p.KD.

CÔNG TY CP HƯNG HẢI THỊNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

XEM THÊM TIN TỨC DỰ ÁN

 

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha