DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 20

Mô tả dự án Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 20 với tổng diện tích khoảng 1.600 m2 tại 32-34 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 20

  • Mã SP:DADT XD
  • Giá gốc:75,000,000 vnđ
  • Giá bán:74,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 20

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 5
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 5
I.2. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư 5
I.3. Mô tả sơ bộ dự án 5
I.4. Hình thức đầu tư: 5
I.5. Thời hạn đầu tư : 5
I.6. Nguồn vốn đầu tư: 5
I.7. Sản phẩm của dự án 5
I.8. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 6
I.9. Các tiêu chuẩn Việt Nam 7
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 8
II.1. Mục tiêu đầu tư . 8
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư 8
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 9
III.1. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC 9
a. Vị trí địa lý 9
b. Điều kiện tự nhiên 9
c. Đơn vị hành chính 9
d. Về tăng trưởng kinh tế 11
e. Điều kiện xã hội 11
III.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 13
III.3. Dự kiến thị phần kinh doanh của nhà máy trong tương lai 15
III.4. Đối thủ cạnh tranh cùng ngành 15
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 17
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng 17
IV.2. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án. 17
CHƯƠNG V: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 22
V.1. Hạng mục công trình của dự án 22
5.2.1. Hệ thống kỹ thuật hạ tầng. 26
5.2.2. Thiết kế cấp thoát nước 26
5.2.3. Thiết kế phòng cháy chống cháy 27
5.2.4. Địa chất công trình – Địa chất thủy văn: 28
V.2. QUY MÔ HỆ THỐNG NƯỚC 28
CHƯƠNG VI: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM XĂNG DẦU 29
VI.1. Đặc tính kỹ thật của thiết bị: 29
VI.2. Phần công nghệ: 30
VI.3. Phần điện động lực và chiếu sáng: 30
VI.4. Hệ thống thoát nước- vệ sinh môi trường và an toàn PCCC: 31
VI.5. Phần thiết bị: 31
VI.6. Danh mục xây dựng: 32
VI.7. Giải pháp công nghệ: 32
VI.8. Chống sét, tiếp địa: 33
VI.9. Cấp thoát nước 33
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 34
VII.1. Phương án Vận hành trạm xăng dầu 34
VII.2. Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương 34
VII.3. Cơ cấu tổ chức: 34
2. Ban quản lý và nhân sự chủ chốt: 34
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY 36
VIII.1. Tiến độ thực hiện 36
VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng 36
8.2.1. Phương án thi công 36
8.2.2. Sơ đồ tổ chức thi công 37
VIII.3. Hạ tầng kỹ thuật 37
VIII.4. Hình thức quản lý dự án 37
CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 38
IX.1. Đánh giá tác động môi trường 38
IX.2. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 40
IX.3. Tác động của dự án tới môi trường trong quá trình xây dựng 41
IX.4. Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án: 44
Giải pháp bảo vệ môi trường trong Giai đoạn hoạt động của dự án: 45
IX.5. Kết luận 46
CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN & NGUỒN VỐN 47
X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư và dự toán công trình 47
X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 47
10.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 47
10.2.2. Chi phí thiết bị 47
10.2.3. Chi phí quản lý dự án: 48
10.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 48
10.2.5. Chi phí khác 49
10.2.6. Dự phòng phí: 49
10.2.7. Bảng tính khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 49
10.2.8. Lãi vay trong thời gian xây dựng: 50
X.3. VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 51
Nguồn vốn 51
Phương án hoàn trả vốn vay 53
CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 55
XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 55
12.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 55
12.1.2. Cơ sở tính toán 55
XI.2. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 66
XI.3. Đánh giá rủi do đầu tư của nhà máy 66
CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
XII.1. Kết luận 67
XII.2. Kiến nghị 67

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 20

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty :  Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ
- Địa chỉ     : 383-385 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (08)  0838223146 / 38296352   ;  Fax:  0839142599 / 38218139
- Giấy CNĐKKD: ……….. do Sở KHĐT TP.HCM cấp; thay đổi lần đầu ngày
- Đại diện     :  Nguyễn Công Thuận  -   Chức vụ: Giám Đốc
I.2. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
- Địa chỉ : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại : (08) 22142126  ;   Fax:  (08) 39118579
- Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11  ngày 21/07/2014.
I.3. Mô tả sơ bộ dự án
- Mô tả dự án: Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ đầu tư Cửa hàng xăng dầu số 20  với tổng diện tích khoảng 1.600 m2 tại 32-34 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh .
- Phân loại dự án: Dự án trạm xăng dầu thuộc Nhóm C
- Quy mô của dự án:
+ Tổng diện tích đất khoảng 1.600 m2, trong đó:
+ Diện tích xây dựng mái che cột bơm: 255 m2
+ Diện tích khu nhà văn phòng, nhà vệ sinh  : 130 m2
+ Diện tích đường ra vào, sân bãi bê tông: 1069m2 
I.4. Hình thức đầu tư:
Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Cần Giờ làm chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng công trình.
I.5. Thời hạn đầu tư :
Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục xin phép xây dựng công trình, thời gian thi công dự tính là khoảng 04 đến 06 tháng.
I.6. Nguồn vốn đầu tư:
- Từ nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng.
I.7. Sản phẩm của dự án
Cửa hàng xăng dầu số 20  có các loại sản phẩm chính như sau:
- Kinh doanh Xăng dầu;
- Kinh doanh giải khát …
Công suất trạm xăng tính dự trên sản lượng trung bình của các trạm hiện có .
- Sản lượng xăng  A92 = 375.000 lít/tháng
- Sản lượng xăng  A95 = 435.000 lít/tháng
- Sản lượng dầu DO  = 240.000 lít/tháng
- Sản Lượng nhớt  =1.800 lít/tháng
Bảng tổng hợp sản lượng kinh doanh xăng dầu.

STT Chủng loại Ngày Sản lượng (lít)  Tháng   Năm
  Xăng 92 30 12,500         375,000.0            4,500,000
  Xăng 95 30 14,500         435,000.0            5,220,000
  Dầu do 30 8,000         240,000.0            2,880,000
  Dầuu nhớt 30 60             1,800.0                 21,600


I.8. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;
- Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Quyết định số …/QĐ-UBND của UBND thành phố HCM phê duyệt qui hoạch hệ thống xăng dầu trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020;
- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình.
I.9. Các tiêu chuẩn Việt Nam
Dự án Cửa hàng xăng dầu số 20  thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;
- TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;
- TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
- TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;
- TCXDVN: Tập V  về thiết kế kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu.
- TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế
- TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
- TCVN 5864-2003: An toàn cháy công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.
- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;
- TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
- TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng;
- EVN  : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).
I.10. Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:
- Nhà thầu lập dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Phương, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305986789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008.

xem thêm tin dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha