MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN CAO CẤP

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trên phạm vi toàn quốc và thiết kế xây dựng khu khách sạn cao cấp, quy trình xin cấp phép xây dựng dự án khách san cao cấp.

MẪU DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN CAO CẤP

  • Mã SP:DỰ ÁN KS
  • Giá gốc:65,000,000 vnđ
  • Giá bán:55,000,000 vnđ Đặt mua

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư 

NỘI DUNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trên phạm vi toàn quốc và thiết kế xây dựng khu khách sạn cao cấp, quy trình xin cấp phép xây dựng dự án khách san cao cấp.

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN..............................................

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư..........................................................................................................

I.2.         Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư...........................................................................................

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án...............................................................................................................

I.4.         Sản phẩm của dự án............................................................................................................

I.5.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án...........................................................................................

I.6.         Các tiêu chuẩn Việt Nam....................................................................................................

I.7.         Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:........................................................................

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.........................................................

II.1.       Mục tiêu đầu tư ..................................................................................................................

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư......................................................................................................

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG...........................................................

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI......................................

a.            Vị trí địa lý.................................................................................................

b.            Điều kiện tự nhiên........................................................................................

c.            Đơn vị hành chính.........................................................................................

d.            Về tăng trưởng kinh tế...................................................................................

e.            Văn Hóa - Du lịch.........................................................................................

f.             Tổng quan về dân số.....................................................................................

III.3.     Thị trường tiêu thụ sản phẩm ............................................................................................

III.4.     Thị trường tiêu thụ:............................................................................................................

III.5.     Dự kiến thị phần kinh doanh của nhà máy trong tương lai...............................................

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG....................................................................

IV.1.     Mô tả địa điểm xây dựng....................................................................................................

IV.2.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án.......................................................................................

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN..........................................................

V.1.       Hạng mục công trình của dự án.........................................................................................

5.2.1.    Hệ thống kỹ thuật hạ tầng...................................................................................................

5.2.2.    Thiết kế cấp thoát nước.......................................................................................................

5.2.3.    Thiết kế điện chiếu sáng, chống sét:....................................................................................

5.2.4.    Thiết kế phòng cháy chống cháy ........................................................................................

V.2.       QUY MÔ HỆ THỐNG NƯỚC..........................................................................................

CHƯƠNG VI:     QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM.................................................

VI.1.     Mô tả sản phẩm..................................................................................................................

VI.2.     Quy trình sản xuất..............................................................................................................

VI.3.     Công nghệ...........................................................................................................................

VI.4.     Quy trình sản xuất .............................................................................................................

VI.5.     Danh mục một số thiết bị trong nhà máy...........................................................................

VI.6.     Đặc tính kỹ thuật của Thiết bị............................................................................................

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

VII.1.   Phương án Vận hành nhà máy...........................................................................................

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương............................................................

VII.3.   Cơ cấu tổ chức:...................................................................................................................

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY.............................. .

VIII.1. Tiến độ thực hiện................................................................................................................

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng..............................................................................................

8.2.1.                      Phương án thi công.......................................................................................................................................

VIII.3. Hạ tầng kỹ thuật.................................................................................................................

VIII.4. Hình thức quản lý dự án.....................................................................................................

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường............................................................................................

IX.2.     Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng.........................................................................

IX.3.     Tác động của dự án tới môi trường trong quá trình xây dựng..........................................

IX.4.     Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án:..............................

1.6. Chất thải Giải pháp bảo vệ môi trường trong Giai đoạn hoạt động của dự án:.........................................................

IX.5.     Kết luận...............................................................................................................................

CHƯƠNG X:       DỰ TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÁCH SẠN...............................................

X.1.       Cơ sở lập dự toán Tổng mức đầu tư...................................................................................

X.2.       Nội dung dự toán Tổng mức đầu tư...................................................................................

10.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt........................................................................................................................

10.2.2.                    Chi phí thiết bị................................................................................................................................................

10.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:..................................................................................................................................

10.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:..................................................................................................................

10.2.5.                    Chi phí khác....................................................................................................................................................

10.2.6.                    Dự phòng phí:.................................................................................................................................................

10.2.7.                    Bảng dự toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình:..............................................................................

10.2.8.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:...............................................................................................................

CHƯƠNG XI:     VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN..............................................................

XI.1.     Nguồn vốn...........................................................................................................................

XI.2.     Phương án hoàn trả vốn vay............................................................................................. .

CHƯƠNG XII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XII.1.   Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán..............................................................................

12.1.1.                    Các thông số giả định dùng để tính toán....................................................................................................

12.1.2.                    Cơ sở tính toán................................................................................................................................................

12.1.3.                    Các chỉ tiêu kinh tế của dự án......................................................................................................................

XII.2.   Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội.................................................................................

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................

XIII.1. Kết luận...............................................................................................................................

XIII.2. Kiến nghị.............................................................................................................................

Lập dự án đầu tư Khách sạn FullMan

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

-         Tên công ty :  Công ty Cổ phần Milton

-         Địa chỉ:   Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

-          Điện thoại       :        0949170645                ;   Fax:  

-          Đại diện          :     Trần Đăng Tâm           ;   Chức vụ:    Giám Đốc

I.2.       Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư Khách sạn cao cấp 5 sao

-         Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-         Địa chỉ            : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.

-         Điện thoại       : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án khách sạn 5 sao

-    Tên dự án:     Khách sạn Pullman Phú Quốc

-    Địa điểm: Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

-    Hình thức đầu tư:        Đầu tư xây dựng mới.

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư 

Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án trong thời gian hoạt động hiệu quả của dự án là 05 năm, sau giai đoạn đầu tư kéo dài 18 tháng, dự án sẽ đi vào hoạt động từ quý đầu năm 2014;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án: 25%/năm;

- Tốc độ tăng giá bán hàng năm là 8%/năm;

- Tốc độ tăng giá nguyên vật liệu giả sử là 5%/năm;

- Tốc độc tăng trưởng tiền lương là 8%/năm;

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trên phạm vi toàn quốc và thiết kế xây dựng khu khách sạn cao cấp, quy trình xin cấp phép xây dựng dự án khách san cao cấp.

IV.2. Tính toán doanh thu

IV.2.1. Sản lượng sản phẩm và dịch vụ

Theo kế hoạch, công suất phòng của dự án đạt từ 65% - 93%/năm.

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

Số ngày khách tối đa (ngày khách)

36,500

36,500

36,500

36,500

36,500

Tốc độ tăng công suất phục vụ

 

15%

10%

8%

5%

Công suất phục vụ bình quân năm

65%

75%

82%

89%

93%

Số ngày khách thực tế (ngày khách)

23,725

27,284

30,012

32,413

34,034

Các hoạt động kinh doanh của dự án tạo doanh thu bao gồm:

o Kinh doanh cho thuê phòng với 4 loại cấp phòng, đối tượng khách hàng là khách nội địa và quốc tế.

o Kinh doanh nhà hàng phục vụ cho các đối lượng khách lưu trú và khách vãng lai.

o Kinh doanh các loại hình dịch vụ khác như:

§ Hoạt động vận chuyển với các hoạt động như đưa đón khách, cho thuê xe,…

§ Dịch vụ thương mại với các hoạt động như kinh doanh siêu thị mini, bán hàng lưu niệm, bán hàng thực phẩm,…

§ Dịch vụ giải trí với một số loại hình như : Massage, Gym, Café

§ Ngoài ra, còn có các dịch vụ như cho thuê mặt bằng, tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị

 

IV.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án

Bảng tính toán doanh thu của dự án

Đvt: VNĐ

Năm

2014

2015

2016

A. TÍNH DOANH THU

 

 

 

1.Kinh doanh cho thuê phòng

 

 

 

1.1.Giá phòng

-

-

-

Phòng loại 1

842,400

909,792

982,575

Phòng loại 2

1,010,880

1,091,750

1,179,090

Phòng loại 3

1,560,000

1,684,800

1,819,584

Phòng loại 4

2,134,080

2,304,806

2,489,191

1.2.Doanh thu cho thuê phòng

22,499,727,120

27,944,661,083

33,198,257,367

 

 

 

 

2.Kinh doanh nhà hàng

 

 

 

2.1.Khách sử dụng dịch vụ nhà hàng

30,113

32,312

33,293

Khách từ khách sạn (50%)

11,863

13,642

15,006

Khách vãng lai (50 người/ngày)

18,250

18,670

18,287

2.2.Đơn giá/khách/ngày

150,000

162,000

174,960

2.3. Doanh thu nhà hàng

4,516,875,000

5,234,483,250

5,824,866,735

 

 

 

 

3. Kinh doanh các dịch vụ khác

 

-

-

3.1. Doanh thu mỗi loại dịch vụ

 

 

 

-  Vận chuyển: đưa đón khách, cho thuê xe,...

711,750,000

883,993,500

1,050,184,278

Đơn giá sử dụng

100,000

108,000

116,640

-  Dịch vụ thương mại(siêu thị mini: bán hành lưu niệm,hàng ăn uống,...)

355,875,000

441,996,750

525,092,139

Đơn giá sử dụng

50,000

54,000

58,320

-  Giải trí: Massage, Gym, Café,…

711,750,000

883,993,500

1,050,184,278

Đơn giá sử dụng

60,000

64,800

69,984

- Cho thuê mặt bằng, tổ chức hội nghị, sự kiện

866,666,667

1,076,400,000

1,278,763,200

Số lượt tổ chức sự kiện

17

20

22

Đơn giá sử dụng

50,000,000

54,000,000

58,320,000

3.2. Doanh thu từ dịch vụ khác

2,646,041,667

3,286,383,750

3,904,223,895

CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN

29,662,643,787

36,465,528,083

42,927,347,997

 

Năm

2017

2018

A. TÍNH DOANH THU

 

 

1.Kinh doanh cho thuê phòng

 

 

1.1.Giá phòng

-

-

Phòng loại 1

1,061,181

1,146,076

Phòng loại 2

1,273,418

1,375,291

Phòng loại 3

1,965,151

2,122,363

Phòng loại 4

2,688,326

2,903,392

1.2.Doanh thu cho thuê phòng

38,722,447,392

43,911,255,343

 

 

 

2.Kinh doanh nhà hàng

 

 

2.1.Khách sử dụng dịch vụ nhà hàng

34,486

35,285

Khách từ khách sạn (50%)

16,207

17,017

Khách vãng lai (50 người/ngày)

18,279

18,268

2.2.Đơn giá/khách/ngày

188,957

204,073

2.3. Doanh thu nhà hàng

6,516,316,493

7,200,753,427

 

 

 

3. Kinh doanh các dịch vụ khác

-

-

3.1. Doanh thu mỗi loại dịch vụ

 

 

-  Vận chuyển: đưa đón khách, cho thuê xe,...

1,224,934,942

1,389,076,224

Đơn giá sử dụng

125,971

136,049

-  Dịch vụ thương mại(siêu thị mini: bán hành lưu niệm,hàng ăn uống,...)

612,467,471

694,538,112

Đơn giá sử dụng

62,986

68,024

-  Giải trí: Massage, Gym, Café,…

1,224,934,942

1,389,076,224

Đơn giá sử dụng

75,583

81,629

- Cho thuê mặt bằng, tổ chức hội nghị, sự kiện

1,491,549,396

1,691,417,016

Số lượt tổ chức sự kiện

24

25

Đơn giá sử dụng

62,985,600

68,024,448

3.2. Doanh thu từ dịch vụ khác

4,553,886,751

5,164,107,576

CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN

49,792,650,637

56,276,116,346

Hai mảng hoạt động chính tạo nguồn thu cho Dự án là cho thuê phòng và nhà hàng.

Doanh thu của dự án có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm nhờ vào các biện pháp:

ü Chủ động cải cách chất lượng phục vụ khách hàng nhằm tăng trưởng và ổn định công suất phòng và tăng giá bán phòng.

ü Ngoài ra, Công ty còn tập trung khai thác thị trường tổ chức sự kiện và các dịch vụ thương mại ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Xem dịch vụ Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trên phạm vi toàn quốc.

Tư vấn lập dự án đầu tư khách sạn, nhà hàng, khu dân cư trên phạm vi toàn quốc và thiết kế xây dựng khu khách sạn cao cấp, quy trình xin cấp phép xây dựng dự án khách san cao cấp.

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha