Các vấn đề trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của quốc gia

Các vấn đề trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của quốc gia là bảo vệ môi trường quan trọng mà chính phủ và tất cả các bên cần phải đẩy nhanh sự quan tâm.

Ngày đăng: 14-12-2016

1,326 lượt xem

Các vấn đề trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của quốc gia, nhu cầu lớn thách thức phát triển.
Văn phòng chính sách và quy hoạch tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra các tình huống về môi trường ở Việt Nam một năm một lần. Trong dự thảo này báo cáo tình trạng chất lượng môi trường, vấn đề bảo vệ môi trường quan trọng  và mức độ nghiêm trọng của những vấn đề mà chính phủ và tất cả các bên cần phải đẩy nhanh sự quan tâm. Trước tiên, loại bỏ hoặc tái chế chủ yếu gây ra ô nhiễm độc hại từ rò rỉ ra môi trường. Sinh độc hại dư lượng và tích tụ Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra nước và hạn hán cảnh, 2-3 năm qua trước một số khu vực của Việt Nam đang gặp hạn hán, liên tục. Hạn hán năm, hạn hán nặng, vòng 10 năm chủ yếu là do sự thay đổi khí hậu và thiếu các khu rừng được coi là một vấn đề lớn vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế là nông nghiệp, thủy sản, du lịch, công nghiệp và môi trường tăng cường ven biển. Gây ra bởi các tòa nhà nộp vào biển và một cách tiếp cận rất sai lầm trong nhiều lĩnh vực quan trọng vấn đề môi trường khí thải nhà kính. Kế hoạch hiện tại để giảm khí nhà kính cũng có những hạn chế.
Phần rừng bị mất mỗi năm ở Việt Nam khoảng 20 năm trước đây với diện tích rừng lớn xâm nhập. Các biện pháp để đưa trở lại khu rừng của nhà nước phải được thực hiện liên tục. Những gì là các chướng ngại vật càng nhiều càng tốt, cây trồng kinh tế cao su và ngô dự trữ phải dừng lại? Người tiêu dùng phải có quyền được biết mà doanh nghiệp tạo ra suy thoái môi trường, và phát triển hệ thống màu xanh lá cây, ngăn chặn sản phẩm nông nghiệp nông nghiệp trong việc bảo tồn. Trong dự thảo báo cáo cũng đề xuất rằng việc thành lập một cộng đồng rừng mang bản đồ ranh giới đất của nhà nước, tích hợp hoặc bản đồ một sử dụng kiểm tra lĩnh vực. Đối với tình hình với mùa mưa và những vấn đề trên mặt nước phân bổ là không đủ. Cung cấp hệ thống quản lý từ thượng nguồn đến hạ nguồn.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra Ô nhiễm là một trường hợp, các vấn đề trong báo cáo này. Học giả nghiên cứu về ảnh hưởng môi trường xác định ô nhiễm có nhiều khả năng. Chất lượng của các nguồn nước mặt của sự xuống cấp cung cấp nước đường quan trọng làm tăng. Chất thải rắn tăng lên bởi sự mở rộng của thành phố, đặc biệt là các chất thải điện tử.Cần cho thực thi pháp luật nghiêm ngặt và đẩy nước ô nhiễm thuế công cụ được sử dụng để quản lý nước thải một cách hiệu quả. Một lần nữa, vấn đề không gian xanh cho mỗi người ở Hà Nội bây giờ 5.97 m vuông mỗi người, thậm chí tăng lên, nhưng thấp hơn mức trung bình, tổ chức y tế thế giới xác định 9 mét vuông cho mỗi người. Không bao gồm các số liệu về lượng khí thải carbon mỗi người. 3.87 tấn khí thải carbon mỗi năm, 58 người mỗi năm cộng với khả năng tăng lên khi tăng dân số. Sự phản ánh của người dân không nhận thức giảm lượng khí thải. Nhưng khu vực sản xuất không tăng lượng phát thải.
Hiện tại Việt Nam có diện tích rừng bị hư hại, giải pháp nhanh chóng là hạ thấp nạn chặt phá rừng phải là thành lập một cộng đồng bảo vệ rừng như đề nghị trong dự thảo. Chính phủ để thúc đẩy việc thành lập một cộng đồng rừng, lâm nghiệp tỉnh. Hiện nay, có 9.800  triệu ha, và bao gồm các mục tiêu tăng, 10 triệu ha. Danh tính xác nhận hoang dã rất tốt. Cộng đồng là rừng, bao gồm sự cần thiết để tăng tốc độ đẩy cho cộng đồng rừng hành động thực thi pháp luật.


Tình hình và xu hướng của vấn đề sức khỏe môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra phát triển bền vững là một khái niệm mà dựa trên các nguyên tắc của cái gọi là (vốn chủ sở hữu liên thế hệ), có nghĩa là, thế hệ hiện tại không phải phá hủy các cơ hội của thế hệ tương lai. Nhu cầu của họ và ở đó họ sẽ sống giữa môi trường do đó có một câu hỏi mà dường như đã được quan trọng. Mức độ cao, vì lợi ích của việc thực hành mà chúng tôi sẽ có để tìm câu trả lời là.
Chúng tôi đang đối phó với môi trường rủi ro và sự không chắc chắn?
Chúng tôi sẽ đặt các quy tắc cho việc bảo tồn đa dạng sinh học?
Chúng tôi sẽ làm các hành động ma trận tác động đối với môi trường và chính sách phát triển trong mô hình?
Những vấn đề này là vấn đề mới, nhưng đã không được giải quyết từ các nghiên cứu mẫu là thỏa đáng và sau đó để tìm những câu trả lời không làm là tốt, nhưng chất thải ô nhiễm môi trường đã lan rộng trên tất cả các vấn đề môi trường, màu xanh lá cây (màu xanh lá cây vấn đề môi trường hay khu vực màu xanh lá cây), mà là mục liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.
Tác động môi trường và các nguy cơ sức khỏe của người dân: Ở nhiều nước trên thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của dân trong khu vực đô thị là gây ra các cơ quan địa phương. Không thể để chăm sóc và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho công cộng đầy đủ. Khu vực nông nghiệp xung quanh, nó có thể không đáp ứng nhu cầu của thực phẩm và nguyên liệu có nguồn nước tự nhiên trong cùng một thời gian, nó không thể chứa các chất thải từ con người và công nghiệp xử lý nước thải xả vào nó là kết quả của bệnh đang ở trong khu vực đô thị. Mỗi nông thôn cũng như ảnh hưởng đến hệ sinh thái, mà trong thế kỷ 21 đối mặt với những vấn đề này sẽ là một yếu tố của một thành phố với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2025. Dân số tại các thành phố của Châu á. Dự kiến sẽ đạt 2,5 tỉ đến 3 lần mà hiện có năm 1990, ngay cả ở các thành phố hiện nay tại Châu á, các thành phố 87 (ở Trung Quốc, Ấn Độ, 23 thành phố, các thành phố 38), nhưng với dân số hơn 1 triệu người sống? Ở châu Mỹ Latin có nhiều hơn so với Châu Á. Trong khi châu Phi có ít hơn. Trên toàn thế giới, không chỉ ở các thành phố lớn, có nhiều hơn, nhưng các thành phố nhỏ hơn đã lớn hơn với tốc độ nhanh chóng.
Nghiên cứu ngân hàng thế giới ước tính rằng chi phí cho con người, gây ra bởi ô nhiễm không khí, và ô nhiễm nước ở các thành phố lớn trên thế giới hàng triệu bệnh nhân đã trở nên nghiêm trọng hơn ở bệnh nhân mỗi năm phải giảm năng suất của người dân và các tòa nhà bên đã tiêu tốn hàng tỷ đô la trong mỗi thành phố.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho biết trong thế giới ngày nay, người nghèo ở các khu vực đô thị sẽ phải trả tiền để cải tiến chất lượng của các nguồn cung cấp nước và vệ sinh chất thải là một vấn đề quan trọng bởi vì họ chi phí rất nhiều để duy trì giá trị của một bệnh tật. Từ uống nước bị ô nhiễm. Nhiên liệu để đun sôi nước hoặc bằng cách mua nước từ nhà cung cấp, bán hàng rong, mà thường có giá trị cao như 2 - 12 lần giá là tư sản và tầng lớp quý tộc để trả cho các tiện ích và cũng đã ước tính rằng giá trị kinh tế của sức khỏe ô nhiễm máy nó sẽ lên đến 3-10% thu nhập dân thành thị.
Mở rộng của thành phố và tình hình: Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra Việt Nam là một quốc gia đã thay đổi đáng kể. Trong nhiều lĩnh vực, mà là tương tự như các nước khác trong khu vực trong suốt thập kỷ vừa qua đã đánh dấu sự phát triển của thành phố và phát triển thành một nước công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng trung bình của đất nước trong những năm 1980 đã cao hơn 5% GDP trước khi cuộc họp cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra sự phát triển của thành phố trong cả nước, người dân di chuyển hướng tới các thành phố lớn là nguyên nhân chính của khu đô thị đang mở rộng nhanh chóng. Điều này dẫn đến một sự tăng trưởng hiện tượng lệ nhà ở là cao hơn so với sự gia tăng dân số, thiên nhiên, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng và dự kiến sẽ tăng đến ngày hôm nay trong 25 năm trước. Hoạt động xây dựng đã tăng trưởng đáng kể. Đã thay đổi bộ mặt của khu vực này rất nghiêm túc.Tăng trưởng dân số và phát triển đã xảy ra, cùng với cao giá tiêu dùng. Gây sự tàn phá của chất lượng môi trường. Trong khu vực đô thị, cũng như có thêm những lực đẩy rất nhiều. Thiết lập và cung cấp các dịch vụ, cơ sở hạ tầng trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số, hầu hết đã xảy ra ở Hà Nội và ngoại ô Hà Nội mức 100%, trong chính nó, trong khi các tỉnh, một số tỉnh cũng rất thấp cấp tại Hà Nội và vùng đô thị của quận dân số gần 8 triệu người đã nhìn thấy sự phát triển do đó tập trung vào các lĩnh vực của Hà Nội và vùng lân cận của nó một phần lớn của huyện lân cận. Từ sự phát triển của dân số trong khu vực đô thị, điều này nhanh chóng. Đã gây ra vấn đề môi trường và nhu cầu dịch vụ, Tiện ích, bao gồm các vấn đề môi trường đô thị không khí ô nhiễm gây ra bởi các khí thải các chất ô nhiễm từ xe. Công nghiệp và gia đình cũng như việc thiếu các tiêu dùng sạch sẽ, an toàn của nước ở một số khu vực, rác thải và chất thải nguy hại từ các hộ gia đình, Bệnh viện và các ngành công nghiệp, bỏ qua và không đúng cách. Tắc nghẽn giao thông gây ra bởi sự gia tăng số lượng xe nhanh. Tắc nghẽn giao thông gây ra bởi sự gia tăng trong số lượng ma túy nhanh chóng để bỏ qua các tìm kiếm và giao thông vận tải vv.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra lũ lụt tức thời đây là một hiện tượng có một tác động quan trọng đến môi trường, đặc biệt là ở các khu vực đô thị như Hà Nội hoặc các thành phố chính khác đang mở rộng do kinh tế mở rộng và phát triển không gian, để thích ứng với sự gia tăng dân số, một lũ. Không được gây ra bởi hiện tượng thiên nhiên? Đó là lỗi của sự phát triển các dự án mà, trong khi thường xuyên một vấn đề xảy ra sự tích tụ của đất bùn đất. Trong cống nước. Khi có mưa lớn, nó sẽ gây ra một trận lụt bất ngờ. Ngoài ra, các khu nhà ổ chuột và khu ổ chuột một trong những nguồn thêm vào kích thước của các vấn đề phức tạp hơn. Các vấn đề môi trường trong khu vực đô thị. Do đó đánh dấu các tin tức trong một tờ báo hàng ngày và khiếu nại về phiền toái.
Sự suy thoái xảy ra liên tục, các Trở thành một gánh nặng chi phí của dân trong khu vực đô thị phải thực hiện tình yêu của bạn trong các hình thức sức khỏe, năng suất và tầm nhìn tổng thể nền kinh tế trong dài hạn.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ ra nguy hiểm và rủi ro cho sức khỏe của người dân: Trong cơ quan tổng cục bảo vệ môi trường để hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục trong môi trường giáo dục như vậy mà nó xác định sức khỏe môi trường rủi ro ở Hà Nội. Cả những Các số người chết ở rằng đây là chỉ là một bản trình bày trực quan của vấn đề chỉ. Vì số lượng chết, với nhiều người trong số những lý do không được lưu, hoặc nếu nó được lưu, nó cũng là vấn đề không chính xác và đầy đủ.

xem tin tiếp theo về báo cáo đánh giá tác động môi trường

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha