THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Hiểu được môi trường kinh doanh trong đó các doanh nghiệp có hoạt động là rất quan trọng cho chạy một đơn vị kinh doanh thành công ở bất cứ nơi nào

Ngày đăng: 01-10-2016

1,310 lượt xem

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Hiểu được môi trường kinh doanh trong đó các doanh nghiệp có hoạt động là rất quan trọng cho chạy một đơn vị kinh doanh thành công ở bất cứ nơi nào. Bởi vì, các môi trường các yếu tố ảnh hưởng đến hầu hết các khía cạnh của kinh doanh, có thể là bản chất của nó, vị trí của nó, giá của sản phẩm, hệ thống phân phối, hoặc các chính sách nhân sự. Do đó điều quan trọng là phải học về các thành phần khác nhau của môi trường kinh doanh, trong đó bao gồm các kinh tế khía cạnh, khía cạnh văn hóa-xã hội, các khuôn khổ chính trị, các khía cạnh pháp lý và khía cạnh công nghệ, vv Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm kinh doanh môi trường, bản chất và ý nghĩa của nó và các thành phần khác nhau của môi trường.
MỤC TIÊU
• Giải thích ý nghĩa của môi trường kinh doanh;
• Xác định các tính năng của môi trường kinh doanh;
• Mô tả tầm quan trọng và các loại môi trường kinh doanh;
• Mô tả những diễn biến gần đây trong nền kinh tế đã ảnh hưởng đáng kể làm việc của các đơn vị kinh doanh;
• Giải thích các khái niệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
• Nêu rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với các nhóm lợi ích khác nhau;
• Giải thích các khái niệm về đạo đức kinh doanh.
Ý NGHĨA CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Như đã nêu trước đó, sự thành công của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào việc thích ứng bản thân với môi trường trong đó chức năng của nó. Ví dụ, khi có một sự thay đổi trong chính sách của chính phủ, các doanh nghiệp phải thực hiện những thay đổi cần thiết để thích ứng với các chính sách mới. Tương tự như vậy, một sự thay đổi trong công nghệ có thể làm cho các sản phẩm hiện đã lỗi thời, như chúng ta đã thấy rằng sự ra đời của máy tính đã thay thế các máy đánh chữ; truyền hình màu có làm cho truyền hình màu đen và trắng trong thời trang. Một lần nữa một sự thay đổi trong thời trang hay hương vị của khách hàng có thể thay đổi các nhu cầu trên thị trường cho một sản phẩm cụ thể, ví dụ: nhu cầu về quần jean giảm việc bán mặc truyền thống khác. Tất cả những khía cạnh bên ngoài yếu tố đó là ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh phải có để thích ứng với những thay đổi để tồn tại và thành công trong kinh doanh. Do đó, nó là rất cần thiết để có một sự hiểu biết rõ ràng về các khái niệm về môi trường kinh doanh và bản chất của các thành phần khác nhau của nó.
Thuật ngữ "môi trường kinh doanh bao hàm lực lượng bên ngoài, các yếu tố và các tổ chức có ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp và chúng ảnh hưởng đến sự hoạt động của một doanh nghiệp kinh doanh. Chúng bao gồm các khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, chính phủ và xã hội, chính trị, yếu tố pháp lý và công nghệ…Trong khi một số trong những yếu tố hay các lực lượng có thể trực tiếp ảnh hưởng đối với các công ty kinh doanh, những người khác có thể hoạt động một cách gián tiếp. Như vậy, môi trường kinh doanh có thể được định nghĩa là tổng môi trường xung quanh, trong đó có một ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp. Nó cũng có thể được định nghĩa là tập hợp các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như yếu tố kinh tế, yếu tố xã hội, yếu tố chính trị và pháp lý, các yếu tố nhân khẩu học, kỹ thuật yếu tố …, mà là không kiểm soát được trong tự nhiên và ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của một công ty.
ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Trên cơ sở các cuộc thảo luận trên các tính năng của môi trường kinh doanh có thể tóm tắt như sau.
• Môi trường kinh doanh là tổng của tất cả các yếu tố bên ngoài để các công ty kinh doanh và ảnh hưởng đến rất nhiều chức năng của họ. Nó bao gồm các yếu tố và các lực lượng như khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, chính phủ, và các điều kiện xã hội, văn hóa, chính trị, công nghệ và pháp lý.
• Các môi trường kinh doanh năng động trong tự nhiên, có nghĩa là, nó vẫn không ngừng thay đổi.
• Những thay đổi trong môi trường kinh doanh là không thể đoán trước. Nó là rất khó dự đoán chính xác bản chất của diễn biến trong tương lai và những thay đổi về kinh tế và xã hội môi trường. Môi trường kinh doanh khác nhau từ nơi này đến nơi khác, vùng này sang vùng và quốc gia
TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Có một sự tương tác chặt chẽ và liên tục giữa các doanh nghiệp và môi trường của nó. Điều này tương tác giúp tăng cường các công ty kinh doanh và sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn. Như đã nêu ở trên, môi trường kinh doanh là đa diện, phức tạp và năng động trong tự nhiên và có ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để được nhiều hơn cụ thể, hiểu biết đúng đắn về môi trường xã hội, chính trị, pháp lý và kinh tế
giúp các doanh nghiệp trong các cách sau:
• Xác định cơ hội và thách: Sự tương tác giữa các doanh nghiệp và môi trường của nó sẽ xác định cơ hội và mối đe dọa cho doanh nghiệp. nó giúp các doanh nghiệp kinh doanh để đáp ứng những thách thức thành công.
• Đưa ra hướng cho tăng trưởng: Sự tương tác với môi trường dẫn đến việc mở lên biên giới mới của sự phát triển của các công ty kinh doanh. Nó cho phép các doanh nghiệp xác định khu vực để phát triển và mở rộng hoạt động của mình.
• Liên tục học tập: Phân tích môi trường làm cho công việc của các nhà quản lý dễ dàng hơn trong đối phó với các thách thức kinh doanh. Các nhà quản lý được động lực để liên tục cập nhật kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng của họ để đáp ứng những thay đổi dự đoán trong lĩnh vực doanh nhân.
• Hình ảnh xây dựng: sự hiểu biết về môi trường sẽ giúp các tổ chức kinh doanh cải thiện hình ảnh của mình bằng cách hiển thị độ nhạy cảm của họ đối với môi trường
• Cạnh tranh: Nó giúp các doanh nghiệp để phân tích chiến lược của đối thủ cạnh tranh và Xây dựng chiến lược riêng của mình cho phù hợp.
• Xác định sức mạnh và Điểm yếu Firm của: Kinh doanh môi trường sẽ giúp xác định những thế mạnh cá nhân và điểm yếu trong quan điểm về công nghệ và toàn cầu phát triển.


CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Môi trường kinh doanh yếu tố bên ngoài không kiểm soát được, nó có thể được phân loại như sau:
• Môi trường kinh tế;
• Môi trường không kinh tế.
Môi trường kinh tế bao gồm các điều kiện kinh tế, chính sách kinh tế và hệ thống kinh tế của đất nước.
Môi trường kinh tế không bao gồm xã hội, chính trị, pháp lý, công nghệ, nhân khẩu học
và môi trường tự nhiên. Tất cả đều có một mang về những chiến lược được thông qua bởi các công ty và bất kỳ sự thay đổi trong các khu vực này có thể có một tác động sâu rộng đến các hoạt động của họ.
Môi trường kinh tế
Sự tồn tại và thành công của mỗi doanh nghiệp kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế môi trường. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến môi trường kinh tế là:
• Điều kiện kinh tế: Các điều kiện kinh tế của một quốc gia đề cập đến một bộ kinh tế yếu tố có ảnh hưởng lớn đến các tổ chức kinh doanh và các hoạt động của họ. Bao gồm tổng sản phẩm trong nước, thu nhập bình quân đầu người, thị trường hàng hóa và dịch vụ, sẵn có của vốn, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng thương mại nước ngoài, sức mạnh của thị trường vốn, vv Tất cả những giúp đỡ trong việc cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế.
• Các chính sách kinh tế: Tất cả các hoạt động kinh doanh và các hoạt động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách kinh tế đóng khung bởi các chính phủ trong từng thời kỳ. Một số chính sách kinh tế quan trọng là:
- Chính sách công nghiệp
- Chính sách tài chính
- Chính sách tiền tệ
- Chính sách đầu tư nước ngoài
- Chính sách xuất- nhập khẩu
Chính phủ vẫn tiếp tục thay đổi các chính sách từ thời gian để thời gian trong quan điểm về phát triển diễn ra trong kịch bản kinh tế, chính trị và phương tiện thay đổi yêu cầu. Mỗi công ty kinh doanh có hoạt động đúng phạm chính sách khuôn khổ và đáp ứng với những thay đổi đó. Chính sách kinh tế quan trọng:
- Chính sách công nghiệp: Chính sách công nghiệp của bìa chính phủ tất cả những nguyên tắc, chính sách, các quy tắc, quy định và thủ tục, mà trực tiếp và kiểm soát các doanh nghiệp công nghiệp của đất nước và hình dạng các mô hình phát triển công nghiệp.
- Chính sách tài chính: Nó bao gồm các chính sách của chính phủ đối với công chúng chi phí, thuế và nợ công.
- Chính sách tiền tệ: Nó bao gồm tất cả các hoạt động và can thiệp
Mục tiêu mà tại cung cấp mịn tín dụng cho các doanh nghiệp và một tăng thương mại và công nghiệp.
- Chính sách đầu tư nước ngoài: Chính sách này nhằm mục đích điều tiết dòng vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau để tăng tốc phát triển công nghiệp và tận dụng lợi thế của thời hiện đại Công nghệ.
- Chính sách xuất nhập khẩu: Nó nhằm mục đích xuất khẩu ngày càng tăng và thu hẹp khoảng cách giữa các chuyên gia và nhập khẩu.
Môi trường kinh doanh khác
Các yếu tố khác nhau của môi trường phi kinh tế như sau:
• Môi trường xã hội: Môi trường xã hội của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố xã hội như phong tục, truyền thống, giá trị, niềm tin, sự đói nghèo, tỷ lệ tuổi thọ, vv Cấu trúc xã hội và các giá trị mà một xã hội trân trọng có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các công ty kinh doanh.
Ví dụ, trong các mùa lễ hội có sự gia tăng trong nhu cầu về quần áo mới, đồ ngọt, trái cây, hoa, vv Do tăng tỷ lệ biết chữ của người tiêu dùng đang ngày càng trở nên ý thức về chất lượng của sản phẩm. Do thay đổi trong thành phần gia đình, hạt nhân hơn gia đình có khái niệm con duy nhất đã đưa ra. Điều này làm tăng nhu cầu đối với các khác nhau các loại hàng gia dụng. Nó có thể được lưu ý rằng các mô hình tiêu thụ, thay đồ và phong cách sống của những người thuộc các cấu trúc xã hội khác nhau và nền văn hóa khác nhau đáng kể
Môi trường chính trị: Điều này bao gồm các hệ thống chính trị, các chính sách của chính phủ và thái độ đối với việc kinh doanh cộng đồng và chủ nghĩa công đoàn. Tất cả những khía cạnh này đã mang về những chiến lược thông qua của các công ty kinh doanh. Sự ổn định của chính phủ cũng ảnh hưởng đến kinh doanh và liên quan hoạt động đến một mức độ lớn. Nó sẽ gửi một tín hiệu của sức mạnh, sự tự tin để lợi ích khác nhau nhóm và các nhà đầu tư. Hơn nữa, hệ tư tưởng của các đảng chính trị cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh tổ chức và hoạt động của nó.
Môi trường pháp lý: Điều này nói đến thiết lập các luật, quy định, trong đó ảnh hưởng đến các tổ chức kinh doanh và họ hoạt động. Mọi tổ chức kinh doanh phải tuân theo, và làm việc trong khuôn khổ định của pháp luật.

xem thêm tin môi trường kinh doanh tại đây

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha