DỊCH VỤ KHOAN NGẦM

Dịch vụ khoan ngầm qua sông, qua đường...Công nghệ khoan ngầm kéo ống định hướng HDD là phương pháp thi công ống mới bằng cách khoan ngầm có kiểm soát, định hướng mũi khoan,