Hệ thống báo cáo giám sát môi trường và quy định về lập báo cáo quan trắc môi trường

Hệ thống báo cáo giám sát môi trường, Quy định về lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo giám sát định kỳ dự án nhà máy sản xuất

Ngày đăng: 31-07-2017

517 lượt xem

Hệ thống báo cáo giám sát môi trường, Quy định về lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo giám sát định kỳ dự án nhà máy sản xuất:
Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của bộ tài nguyên và môi trường về lập báo cáo bảo vệ môi trường ĐTM cụm công nghiệp tập trung, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, khu du lịch làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nêu rõ các quy định về báo cáo giám sát môi trường việc quan trắc môi trường, quan trắc phát thải môi trường của các đối tượng yêu cầu các cơ sở, nhà máy phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Công ty CP TV ĐT và TK XD Minh Phương sẽ tư vấn hướng dẫn thủ tục lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo giám sát định kỳ như sau:
1/ Xác định được yêu cầu, mong muốn, mục đích của quý khách hàng, công ty. Quý khách chỉ cần để lại 1 tin nhắn, chúng tôi sẽ liên lạc tư vấn tận tình
2/ Đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách, thu thập một số thông tin chủ yếu về dự án, công trình, nhà máy để tư vấn chính xác nhất thủ tục cho quý khách,
3/ Khảo sát, đo đạc nhà máy, phân tích môi trường nước thải, khí thải, đất, nước ngầm, nước mặt theo yêu cầu của cơ quan quản lý
4/ Hoàn thành báo cáo, thông qua ý kiến của nhà máy, cơ sở sản xuất
5/ Nộp báo cáo lên cơ quản quản lý, cơ quan chức năng xác nhận, cấp xác nhận cho nhà máy đã thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo giám sát định kỳ
Để tăng cường công tác quản lý giám sát môi trường, giám sát môi trường để cải thiện hệ thống báo cáo, theo quy định của "Luật Bảo vệ Môi trường" để phát triển hệ thống này.
Mục đích của việc ban hành của hệ thống này là tăng cường công tác quản lý của báo cáo giám sát môi trường, để đạt được số liệu quan trắc môi trường, quản lý dữ liệu thể chế để đảm bảo việc cung cấp thông tin hiệu quả giám sát môi trường để cải thiện việc ra quyết định và quản lý dịch vụ môi trường kịp thời, phù hợp và chính xác và có hệ thống.
Báo cáo giám sát môi trường được chia thành hai loại văn bản và kiểu dữ liệu; báo cáo dựa trên dữ liệu liên quan đến việc chuẩn bị báo cáo khác nhau dựa trên việc theo dõi các dữ liệu thô, như đĩa mềm; báo cáo dựa trên văn bản đề cập đến cơ sở cho một loạt các dữ liệu giám sát và kết quả toàn diện cho văn bản báo cáo biểu hiện dựa trên. Giám sát môi trường và chu kỳ báo cáo được chia cho các nội dung của báo môi trường giám sát, bản tin, tháng, quý, báo cáo thường niên hàng tháng, báo cáo chất lượng môi trường và báo cáo giám sát ô nhiễm.
Chi cục bảo vệ môi trường ở tất cả các cấp của tổ chức có trách nhiệm phối hợp công tác chuẩn bị và hoàn thiện các báo cáo này thẩm quyền của nhiều loại hình giám sát môi trường; phù hợp với các yêu cầu quy định trong hệ thống này, mức độ cao hơn Cơ quan Bảo vệ Môi trường và chính quyền cùng cấp thông báo rằng tất cả các loại của văn bản giám sát môi trường báo cáo.
Về môi trường Trung tâm và các trạm giám sát môi trường tại tất cả các cấp trách nhiệm cho việc chuẩn bị các loại báo cáo giám sát cụ thể của khu vực này, theo yêu cầu của báo cáo này theo dõi, mỗi lưu vực (khu vực) vùng nước ven biển và mạng lưới quan trắc chuyên nghiệp khác (sau đây gọi là "mạng lưới chuyên nghiệp") nhóm đơn vị dài chịu trách nhiệm theo các yêu cầu quy định trong hệ thống này và tổ chức việc chuẩn bị báo cáo này các mạng của báo cáo giám sát môi trường khác nhau.


Cơ quan Bảo vệ môi trường có quyền yêu cầu lập báo cáo Bảo vệ Môi trường, Trạm Quan trắc Môi trường của khu vực dưới dữ liệu giám sát và thông tin khác có liên quan để báo cáo; trên mức độ quyền yêu cầu giám sát môi trường trạm giám sát môi trường thuộc thẩm quyền một mình trạm để báo cáo dữ liệu theo dõi và thông tin khác có liên quan.
Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố phải có ít nhất hai lần một năm để tổ chức giám sát môi trường của các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, báo cáo lĩnh vực này, chất lượng môi trường và ô nhiễm khí thải để chính quyền nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan chính phủ có liên quan, mỗi báo cáo tác động môi trường ở tất cả các cấp là những yếu tố then chốt của cơ quan bảo vệ môi trường đề xuất biện pháp ứng phó. Trung tâm Quan trắc Môi trường báo cáo ít nhất gấp đôi so với chất lượng môi trường quốc gia và tập trung vào lượng khí thải ô nhiễm để báo cáo Tổng cục môi trường mỗi năm.
Nội dung các loại báo cáo giám sát môi trường quy định của hệ thống báo cáo, xử lý và đánh giá các dữ liệu này phương pháp, việc thực hiện các quy định của "Báo cáo giám sát môi trườngchuẩn bị bởi các quy định quốc gia kỹ thuật ".
Giám sát môi trường nhanh đề cập đến việc sử dụng các báo cáo dựa trên văn bản liên quan đến một cách, sự cố báo cáo giám sát khẩn cấp tai nạn ô nhiễm lớn, tai nạn ô nhiễm và gây tác động môi trường có ý nghĩa của thiên tai, cũng như giám sát chất lượng môi trường, giám sát ô nhiễm và nguyên nhân của nó tình huống bất thường được tìm thấy trong phân tích và đề xuất nhanh.
Giám sát môi trường tại tất cả các cấp do chi cục bảo vệ môi trường địa phương chịu trách nhiệm tổ chức để chuyển văn bản máy tính báo cáo trực tiếp đến co quang bảo vệ môi trường nhà nước về những tác động có thể về chi cục bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố.
Sau sự cố ô nhiễm hai mươi bốn tiếng đồng hồ nên được báo cáo cho giai đoạn đầu của công tác giám sát môi trường và việc chuẩn bị của từng giai đoạn kế tiếp của ảnh hưởng đến sự cố ô nhiễm, chuẩn bị và thời gian báo cáo được xác định bởi Chi cục Bảo vệ môi trường địa phương theo các tai nạn ô nhiễm.
Chi cục bảo vệ môi trường ở các cấp xác định khu vực nhạy cảm với môi trường, ô nhiễm môi trường trong suốt, trạm giám sát môi trường địa phương tai nạn dễ xảy ra ở tất cả các cấp cần tổ chức một cách thường xuyên về công tác giám sát môi trường, chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị quan trắc môi trường dựa trên văn bản và theo dõi sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành trong thời hạn năm ngày kể từ khi giám sát này báo cáo cùng cấp Cơ quan bảo vệ môi trường, và sao chép các cấp trên trực tiếp Cơ quan Bảo vệ môi trường và Trung tâm giám sát môi trường quốc gia.
Trạm Quan trắc Môi trường tại chỗ để theo dõi nhận được trong vòng năm ngày, các nội dung có liên quan biên soạn "Báo cáo giám sát môi trường" báo cáo Cơ quan Bảo vệ môi trường.
Giám sát môi trường hàng quý, hàng tháng trên cơ sở chất lượng môi trường trạm giám sát mạng, "mạng lưới chuyên nghiệp" trạm chính nên trong tháng đầu tiên của mỗi quý đến với dữ liệu báo cáo giám sát môi trường tỉnh và thành phố giám sát môi trường và hệ thống giám sát môi trường cho các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị thuộc loại này của khu vực dữ liệu giám sát môi trường hàng quý, và trong tháng đầu tiên của mỗi quý trên báo cáo hàng quý cùng cấp trong quý đầu tiên của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Trung tâm giám sát môi trường.
Các thành phố trọng điểm, các thành phố ven biển mở và thành phố du lịch lớn trong nước tham gia vào việc kiểm tra cải thiện môi trường đô thị toàn diện là mười lăm ngày trong tháng đầu tiên của mỗi quý môi trường kiểu dữ liệu giám sát một phần tư báo cáo hàng quý của Trung tâm giám sát môi trường quốc gia.
Trung tâm Quan trắc Môi trường phải hoàn thành việc chuẩn bị một phần tư trọng tâm quốc gia về chất lượng môi trường đô thị và báo cáo hàng quý dựa trên văn bản cho Cơ quan Bảo vệ môi trường trước khi kết thúc đầu tiên của mỗi quý.
Giám sát môi trường đơn vị thành viên mạng của mỗi lưu vực sông phải ở trong cuối tháng Hai mỗi năm, trước khi kết thúc tháng và cuối năm, tương ứng, vào mùa khô, mực nước của thời kỳ ẩm ướt của các loại hàng quý theo dõi báo cáo dữ liệu hoặc trưởng nhóm, phó giám đốc của đơn vị hành viên giám sát môi trường của các đơn vị nên là cuối tháng mỗi năm, trước khi kết thúc tháng Mười năm đó mùa khô, thời gian ướt giám sát hàng quý kiểu dữ liệu của người lãnh đạo nhóm nghiên cứu báo cáo hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị. kiểu dữ liệu quý đơn vị thành viên chuyên nghiệp mạng lưới quan trắc môi trường khác nộp tham chiếu đến thời gian định trước trên. Mỗi mạng lưới quan trắc lưu vực sông có trách nhiệm cho việc chuẩn bị các loại giám sát môi trường dựa trên văn bản hoặc báo cáo hàng quý của lưu vực này, và vào cuối tháng, cuối tháng Sáu, trước khi kết thúc tháng Mười hàng năm vào mùa khô, mực nước trong giai đoạn theo dõi thời gian ướt báo cáo mạng Tin tức các đơn vị thành viên trong nhóm và Trung tâm giám sát môi trường quốc gia.
Giám sát môi trường nước ven biển thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường dựa trên văn bản, và vào cuối tháng Bảy, trước khi kết thúc tháng mười hai, tương ứng, năm mùa khô, thời gian ướt của báo cáo giám sát để báo cáo mạng lưới các đơn vị thành viên trong nhóm và môi trường hàng đầu Trung tâm giám sát chuyên nghiệp thời gian tham khảo mạng lưới quan trắc môi trường hàng quý khác với quy định nêu trên.
Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tiến hành giám sát tự động quan trắc môi trường không khí cần được tổ chức trực thuộc chuẩn bị quan trắc chất lượng không khí kiểu dữ liệu hàng tháng, và năm ngày trước tháng báo cáo quốc gia về môi trường Trung tâm Giám sát. Trạm Quan trắc Môi trường củng cố và giám sát chất lượng không khí xung quanh hàng tháng giám sát môi trường đô thị có liên quan trạm quan trắc được báo cáo, trong ngày rằm mỗi tháng để báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Nhà nước.
Báo cáo Chất lượng Môi trường, Báo cáo chất lượng môi trường hàng năm là một kiểu dữ liệu, chất lượng môi trường các thành viên giám sát mạng lưới quốc gia của đơn vị nên từ ngày 01 tháng một năm 2010, chính thức bắt đầu thực hiện các máy tính có dây mạng, trong khi truyền hình cáp mạng máy tính, chất lượng môi trường hàng năm. Các đơn vị thành viên giám sát mạng chất lượng môi trường quốc gia nên được thông qua ngày 20 tháng Giêng mỗi năm cao chất lượng môi trường trên báo cáo thường niên của báo cáo hàng năm của tỉnh, và thành phố Trung tâm Quan trắc Môi trường.
Báo cáo chất lượng môi trường là một báo cáo dựa trên văn bản. "Báo cáo chất lượng môi trường" như nội dung cần thiết và quản lý, báo cáo chất lượng môi trường hàng năm và năm năm báo cáo chất lượng môi trường hai loại. Nhằm nâng cao chất lượng kịp thời báo cáo môi trường và phù hợp, theo mẫu của họ vào phiên bản nào, tóm tắt và chi tiết. Báo cáo chất lượng môi trường cho sự khởi đầu của năm 2010, báo cáo chất lượng môi trường biên soạn chỉ chi tiết này, không phải để chuẩn bị của các báo cáo hàng năm của chi tiết cuốn sách chất lượng môi trường chuẩn bị năm nay.
Cơ quan bảo vệ môi trường tại tất cả các cấp nên được tại chỗ trước khi kết thúc tháng Ba và cuối tháng Sáu hàng năm, tổ chức thuộc về việc hoàn thành các trạm giám sát môi trường "Báo cáo chất lượng môi trường" rút gọn và chuẩn bị chi tiết của năm cuối cùng này, và báo cáo Chính phủ cùng cấp và trên một Cơ quan Bảo vệ môi trường; cuối tháng để hoàn thành chất lượng môi trường của phiên bản nào của báo cáo.
Mỗi hạng mục giám sát môi trường đầu mạng lưới các đơn vị cần được hoàn thành trước khi kết thúc mỗi năm trên năm lưu vực sông (khu vực), chất lượng môi trường của báo cáo vùng nước ven biển, và mạng lưới báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn của các đơn vị thành viên và Giám sát Trung tâm Quốc gia về môi trường. Trung tâm Quan trắc Môi trường nên vào cuối tháng Ba mỗi năm, tính đến cuối tháng để hoàn thành việc chuẩn bị báo cáo chất lượng môi trường quốc gia hàng năm trước khi kết thúc tháng sáu đã tóm tắt, và phiên bản công cụ này, và báo cáo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Nhà nước.
Chi cục bảo vệ môi trường địa phương các cấp nên chuẩn bị đến năm năm báo cáo chất lượng môi trường trước khi kết thúc tháng tám, báo cáo chất lượng môi trường năm năm để báo cáo Chính phủ cùng cấp và Cơ quan Bảo vệ Môi trường; về Trung tâm giám sát môi trường vào cuối tháng Tám trước khi báo cáo báo cáo chất lượng môi trường quốc gia tới Cơ quan Bảo vệ môi trường của Nhà nước.
Báo cáo giám sát ô nhiễm: Trạm giám sát môi trường địa phương các cấp chịu trách nhiệm về việc xác minh, nhận dữ liệu tình trạng xả nước thải của từng đơn vị báo cáo, và sẽ báo cáo xả dữ liệu khai sau khi xác minh của Cục bảo vệ môi trường địa phương. Giám sát và theo dõi các báo cáo quý kịp thời ô nhiễm phản ánh các trạm giám sát môi trường địa phương trong việc thực hiện tổng phương tiện xác minh ô nhiễm, lấy mẫu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kết quả và các nguồn khác để kiểm tra tình hình cơ bản của giám sát và theo dõi các báo cáo dựa trên văn bản.
Các trạm giám sát môi trường, thành phố chịu trách nhiệm về mười ngày trong tháng đầu tiên của mỗi quý, quý cuối cùng của khu vực của các nguồn ô nhiễm báo cáo cùng một mức độ giám sát và giám sát của Cơ quan bảo vệ quý môi trường và các trạm giám sát môi trường tỉnh và các đơn vị xử lý nước thải nên có liên quan đến hiển thị giám sát của số liệu quan trắc.
Tỉnh và thành phố chịu trách nhiệm về trạm giám sát môi trường trước khi kết thúc đầu tiên của mỗi quý, quý cuối cùng của các nguồn ô nhiễm khu vực của ba mươi giám sát trước và dữ liệu giám sát sau khi tình hình cơ bản của các doanh nghiệp và báo cáo tóm tắt cho nhiệm vụ tại cùng một mức độ Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Trung tâm giám sát môi trường.
Trung tâm Quan trắc Môi trường có trách nhiệm tháng thứ hai trong mỗi quý vào ngày 15, sau khi giám sát và giám sát ô nhiễm dữ liệu quốc gia tập trung vào quý trước và tóm tắt tình hình cơ bản, công tác giám sát và theo dõi của nước thải trong ba dữ liệu doanh nghiệp trên báo cáo Cơ quan Bảo vệ môi trường quốc gia.
Trạm giám sát môi trường địa phương các cấp chịu trách nhiệm giám sát các nguồn chính của ô nhiễm trong phạm vi thẩm quyền của mình, các trạm quan trắc môi trường địa phương trước khi kết thúc tháng sẽ chịu trách nhiệm với năm trước, những ưu tiên quốc gia xác định ô nhiễm kiểu dữ liệu báo cáo tóm tắt được hoàn thành và báo cáo lại với cấp trên cấp môi trường Cơ quan Bảo vệ Trạm giám sát môi trường.
Tỉnh, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm về môi trường trước khi kết thúc tháng Tư năm đó để báo cáo tóm tắt từ Trạm Quan trắc Môi trường sau khi báo cáo dữ liệu hàng năm cuối cùng của loại nguồn gây ô nhiễm chính quyền tài phán quốc gia .
Mỗi "mạng chuyên nghiệp" đơn vị thành viên, chịu trách nhiệm trước khi kết thúc tháng công tác giám sát năm kiểu dữ liệu ô nhiễm báo cáo trước để báo cáo người đứng đầu mạng lưới các đơn vị; đầu mạng lưới các đơn vị chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị kết thúc vào hoặc trước ngày 10 tháng 4 năm nay trên mạng trong phạm vi của các nguồn ô nhiễm theo dõi báo cáo tình trạng dựa trên văn bản và báo cáo Trung tâm giám sát môi trường quốc gia.
Trung tâm Quan trắc Môi trường dựa trên sự tập trung giám sát và theo dõi các nguồn dữ liệu tỉnh, khu tự trị, thành phố, các trạm giám sát môi trường và các lưu vực sông, vùng ven biển và mạng lưới chuyên nghiệp khác được báo cáo thủ trưởng đơn vị, vào cuối tháng Sáu, chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị hoàn thành các nguồn gây ô nhiễm chính tình trạng văn bản quốc gia về năm gõ báo cáo và báo cáo quốc gia Cơ quan bảo vệ môi trường.
Chi cục bảo vệ môi trường địa phươngở tất cả các cấp để xác định kiểu dữ liệu trong những nguồn chính của ô nhiễm trong khu vực báo cáo giai đoạn báo cáo, thời gian và nội dung, và do chi cục bảo vệ môi trường địa phương có quy định khác mức cần thiết cho quản lý môi trường.
Chi cục bảo vệ môi trường địa phương các cấp của tổ chức chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị báo cáo thường niên của các văn bản tình hình nước thải ô nhiễm trong phạm vi thẩm quyền của mình và báo cáo trước khi kết thúc tháng Sáu năm ngoái báo cáo của Cơ quan bảo vệ môi trường cùng chính quyền cấp trên cấp độ. Hệ thống báo cáo giám sát môi trường, Quy định về lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo giám sát định kỳ dự án nhà máy.
Báo cáo của nhiều loại hình giám sát môi trường báo cáo trạm giám sát, dữ liệu, thông tin, thành tựu thuộc về Nhà nước, bất kỳ cá nhân nào được chiếm; giám sát phạm vi dữ liệu bí mật, dữ liệu phải theo đúng bí mật quốc gia quản lý, giám sát dữ liệu và giải mã thời điểm chia theo quy định có liên quan của Cơ quan bảo vệ môi trường Nhà nước; nếu không có sự cho phép của bộ phận hành chính bảo vệ môi trường, không có đơn vị, cá nhân không được cung cấp bên ngoài đơn vị, và công bố tài liệu tham khảo chưa chính thức công bố báo cáo giám sát, theo dõi dữ liệu và thông tin có liên quan.
Chi cục bảo vệ môi trường địa phương ở các cấp, giám sát môi trường và Trung tâm Quan trắc Môi trường cần phải cung cấp báo cáo giám sát đối với bất kỳ đơn vị khác ngoài hệ thống này để xác định phạm vi, khi các dữ liệu theo dõi và thông tin, thực hiện các thủ tục kiểm tra và phê duyệt sau đây:
(1) Gửi báo cáo tới các trạm giám sát môi trường đô thị trên yêu cầu của đơn vị, tuyên bố các báo cáo theo yêu cầu, dữ liệu, dữ liệu sử dụng, tên và số.
(2) Trạm Quan trắc môi trường để điền vào các báo cáo, dữ liệu, ngoài thẻ báo cáo dữ liệu, cùng cấp để kiểm tra và phê duyệt để cung cấp Cơ quan Bảo vệ Môi trường.
(3) Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nộp bất kỳ đơn vị ngoài phạm vi của các trạm quan trắc môi trường được tìm thấy với hệ thống hiện tại của loại trực tiếp khác nhau của các báo cáo giám sát môi trường được quy định trong hệ thống này, do công việc cần phải được cung cấp, nó phải được sự chấp thuận bảo vệ môi trường cung cấp để kiểm tra và phê duyệt.
(4) Đơn vị giám sát ứng dụng và báo cáo các dữ liệu không được vượt quá phạm vi của việc kê khai việc sử dụng các dữ liệu theo dõi và thông tin được cung cấp bởi các trạm giám sát môi trường; kết luận dựa trên việc đánh giá các dữ liệu giám sát được cung cấp bởi các trạm giám sát môi trường đối với chất lượng môi trường, các nguồn ô nhiễm làm cho tình hình phải được tư vấn để cung cấp dữ liệu ý kiến của Cơ quan bảo vệ môi trường.
(5) Cơ quan Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, Trạm Quan trắc Môi trường cho bất kỳ đơn vị ngoài phạm vi của quy định này là để cung cấp báo cáo giám sát hệ thống, theo dõi dữ liệu, dữ liệu thời gian, tùy thuộc vào hoàn cảnh và có sự tham khảo lệ phí do ngành tài chính địa phương đã được phê duyệt, phù hợp thanh toán chi phí.
Trong trường hợp giám sát dịch vụ thanh toán, giám sát dự án hợp tác quốc tế, các trạm giám sát môi trường tại tất cả các cấp trong việc cung cấp thông tin hoặc báo cáo cho Hiệu trưởng, phải kèm theo số liệu quan trắc, phạm vi hạn chế của báo cáo và báo cáo cùng một mức độ môi trường bảo vệ cho các hồ sơ; đã trả tiền để cung cấp báo cáo giám sát, dữ liệu và thông tin, cần được thực hiện lệ phí do ngành tài chính địa phương đã được phê duyệt.
Trách nhiệm thu thập, lưu trữ và quản lý các trạm giám sát môi trường cấp dưới, theo dõi số liệu báo cáo của các thành viên của đơn vị mạng, dữ liệu, báo cáo quốc gia về môi trường và Cơ quan Bảo vệ môi trường địa phương giám sát, Trạm Quan trắc Môi trường có trách nhiệm để bảo vệ lợi ích của các đơn vị gửi, mà không cần sự chấp thuận của đơn vị gửi Cơ quan Bảo vệ môi trường và cùng cấp xem xét, phê duyệt, các dữ liệu giám sát có liên quan, báo cáo giám sát và thông tin sẽ chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị các loại báo cáo giám sát các trạm giám sát môi trường phải kịp thời gửi từng loại báo cáo giám sát văn bản để các dữ liệu giám sát có liên quan, thông tin được cung cấp bởi các đơn vị, để đảm bảo sự trao đổi hai chiều của thông tin theo dõi. Hệ thống báo cáo giám sát môi trường, Quy định về lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo giám sát định kỳ dự án nhà máy.
Để đảm bảo tính chính xác của mức độ nghiêm trọng của công tác giám sát và báo cáo môi trường, các quy định có liên quan của các trạm quan trắc môi trường ở các cấp nên việc thực hiện ba đánh giá chứng nhận đo lường; trạm giám sát môi trường tại tất cả các cấp cần xác định một người chịu trách nhiệm giám sát các báo cáo nhận được, ban hành, đăng ký, để luôn luôn kiểm tra và đánh giá.
Khen thưỏng và xử phạt: Thực hiện nghiêm túc hệ thống này, các loại báo cáo giám sát nộp cho Cục bảo vệ môi trường kịp thời, chính xác và đầy đủ, Cơ quan Bảo vệ môi trường quốc gia và địa phương có thể trong điều khoản tham chiếu để cung cấp cho họ thông báo về việc khen thưởng để tham gia lựa chọn và ưu tiên tiếp cận ngay. Vi phạm các quy định của chế độ này, từ chối báo cáo, sai hoặc không báo cáo các loại báo cáo giám sát, số liệu quan trắc, hoặc vi phạm, quy chế quản lý dữ liệu ảnh hưởng xấu, hoặc Cơ quan Cơ quan Bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường tương ứng của họ nên được dựa trên một mức độ của vụ án và đơn vị nhà lãnh đạo cán bộ phụ trách trực tiếp xử phạt hành chính thích hợp và hủy bỏ các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khác nhau và thẩm định tính hợp lệ của các quyền quy định tại mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường quốc gia.

Xem thêm tin tức quan trắc môi trường

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha