DỰ ÁN TRẠM XĂNG DẦU

Dự án đầu tư Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phước

DỰ ÁN TRẠM XĂNG DẦU

  • Mã SP:XĂNG DẦU
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 

 

TRẠM XĂNG DẦU

DỪNG CHÂN NGUYÊN PHÚC

 

 

 

    ĐỊA ĐIỂM:   XÃ ĐỒNG TIẾN, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÚC

 

CHƯƠNG I:         GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................ 5

I.1.         Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................ 5

I.2.         Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư................................................................. 5

I.3.         Mô tả sơ bộ dự án............................................................................................................. 5

I.4.         Hình thức đầu tư:.............................................................................................................. 5

I.5.         Thời hạn đầu tư :.............................................................................................................. 5

I.6.         Nguồn vốn đầu tư:............................................................................................................ 5

I.7.         Sản phẩm của dự án.......................................................................................................... 5

I.8.         Cơ sở pháp lý triển khai dự án......................................................................................... 6

I.9.         Các tiêu chuẩn Việt Nam.................................................................................................. 7

CHƯƠNG II:       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ....................................................... 8

II.1.       Mục tiêu đầu tư ................................................................................................................ 8

II.2.       Sự cần thiết phải đầu tư.................................................................................................... 8

CHƯƠNG III:     NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG......................................................... 9

III.1.     TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC............................... 9

a.            Vị trí địa lý............................................................................................... 9

b.            Điều kiện tự nhiên....................................................................................... 9

c.            Đơn vị hành chính....................................................................................... 9

d.            Về tăng trưởng kinh tế............................................................................... 11

e.            Điều kiện xã hội....................................................................................... 11

III.2.     Thị trường tiêu thụ sản phẩm......................................................................................... 13

III.3.     Dự kiến thị phần kinh doanh của nhà máy trong tương lai........................................... 15

III.4.     Đối thủ cạnh tranh cùng ngành...................................................................................... 15

CHƯƠNG IV:     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................ 17

IV.1.     Mô tả địa điểm xây dựng................................................................................................ 17

IV.2.     Điều kiện tự nhiên khu vực dự án................................................................................... 17

CHƯƠNG V:       QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN...................................................... 22

V.1.       Hạng mục công trình của dự án..................................................................................... 22

5.2.1.    Hệ thống kỹ thuật hạ tầng............................................................................................... 26

5.2.2.    Thiết kế cấp thoát nước................................................................................................... 26

5.2.3.    Thiết kế phòng cháy chống cháy..................................................................................... 27

5.2.4.    Địa chất công trình – Địa chất thủy văn:......................................................................... 28

V.2.       QUY MÔ HỆ THỐNG NƯỚC...................................................................................... 28

CHƯƠNG VI:     QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRẠM XĂNG DẦU............................... 29

VI.1.     Đặc tính kỹ thật của thiết bị:.......................................................................................... 29

VI.2.     Phần công nghệ:.............................................................................................................. 30

VI.3.     Phần điện động lực và chiếu sáng:................................................................................. 30

VI.4.     Hệ thống thoát nước- vệ sinh môi trường và an toàn PCCC:....................................... 31

VI.5.     Phần thiết bị:................................................................................................................... 31

VI.6.     Danh mục xây dựng:....................................................................................................... 32

VI.7.     Giải pháp công nghệ:...................................................................................................... 32

VI.8.     Chống sét, tiếp địa:......................................................................................................... 33

VI.9.     Cấp thoát nước............................................................................................................... 33

CHƯƠNG VII:   PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG...................... 34

VII.1.   Phương án Vận hành trạm xăng dầu............................................................................. 34

VII.2.   Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương........................................................ 34

VII.3.   Cơ cấu tổ chức:............................................................................................................... 34

2. Ban quản lý và nhân sự chủ chốt:.......................................................................................... 34

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY........................... 36

VIII.1. Tiến độ thực hiện............................................................................................................ 36

VIII.2. Giải pháp thi công xây dựng.......................................................................................... 36

8.2.1.                      Phương án thi công................................................................................................................................... 36

8.2.2.                      Sơ đồ tổ chức thi công.............................................................................................................................. 37

VIII.3. Hạ tầng kỹ thuật............................................................................................................. 37

VIII.4. Hình thức quản lý dự án................................................................................................. 37

CHƯƠNG IX:     ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN.......................... 38

IX.1.     Đánh giá tác động môi trường........................................................................................ 38

IX.2.     Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng..................................................................... 40

IX.3.     Tác động của dự án tới môi trường trong quá trình xây dựng...................................... 41

IX.4.     Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của dự án:.......................... 44

Giải pháp bảo vệ môi trường trong Giai đoạn hoạt động của dự án:......................................................................... 45

IX.5.     Kết luận........................................................................................................................... 46

CHƯƠNG X:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN & NGUỒN VỐN................................ 47

X.1.       Cơ sở lập Tổng mức đầu tư và dự toán công trình........................................................ 47

X.2.       Nội dung Tổng mức đầu tư............................................................................................. 47

10.2.1.                    Chi phí xây dựng và lắp đặt.................................................................................................................... 47

10.2.2.                    Chi phí thiết bị........................................................................................................................................... 47

10.2.3.                    Chi phí quản lý dự án:.............................................................................................................................. 48

10.2.4.                    Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:............................................................................................................ 48

10.2.5.                    Chi phí khác............................................................................................................................................... 49

10.2.6.                    Dự phòng phí:............................................................................................................................................ 49

10.2.7.                    Bảng tính khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình:........................................................... 49

10.2.8.                    Lãi vay trong thời gian xây dựng:......................................................................................................... 50

X.3.       VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN.......................................................................................... 51

Nguồn vốn................................................................................................................................... 51

Phương án hoàn trả vốn vay...................................................................................................... 53

CHƯƠNG XI:     HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN............................... 55

XI.1.     Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 55

12.1.1.                    Các thông số giả định dùng để tính toán............................................................................................. 55

12.1.2.                    Cơ sở tính toán........................................................................................................................................... 55

XI.2.     Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội............................................................................. 66

XI.3.     Đánh giá rủi do đầu tư của nhà máy.............................................................................. 66

CHƯƠNG XII:   KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................... 67

XII.1.   Kết luận........................................................................................................................... 67

XII.2.   Kiến nghị......................................................................................................................... 67

 

 


CHƯƠNG I:                   GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư Trạm kinh doanh xăng dầu

-      Tên công ty :  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc

-      Địa chỉ     :  626 Quốc lộ 14, P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

-      Điện thoại      : (0651) 3870772   ;             Fax:

-      Giấy CNĐKKD: 3801121530 do Sở KHĐT Bình Phước cấp; thay đổi lần đầu ngày 13/06/2016.

-      Đại diện     :  Bà Đỗ Thị Thùy Trang    -   Chức vụ: Giám Đốc

I.2.       Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư

-      Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

-      Địa chỉ           : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

-      Điện thoại      : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

-      Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11  ngày 21/07/2014.

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án trạm kinh doanh xăng dầu

-      Mô tả dự án: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc đầu tư Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc với tổng diện tích khoảng 14.040m2 tại Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước .

-      Phân loại dự án: Dự án trạm xăng dầu thuộc Nhóm C

-      Quy mô của dự án:

-         Trạm xăng dầu 428 m2

-         Nhà nghỉ  297 m2

-         Nhà hàng 1050 m2

-         Đường bãi bê tông 9560 m2.

I.4.       Hình thức đầu tư: dự án trạm kinh doanh xăng dầu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc làm chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng công trình.

I.5.       Thời hạn đầu tư :

Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục xin phép xây dựng công trình, thời gian thi công dự tính là khoảng 04 đến 06 tháng.

I.6.       Nguồn vốn đầu tư:

-      Từ nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

I.7.       Sản phẩm của dự án

Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc có các loại sản phẩm chính như sau:

-      Kinh doanh Xăng dầu;

-       Bãi đỗ xe qua đêm;

-      Quầy hàng dịch vụ quanh khu nhà hàng: Kinh doanh đồ lưu niệm, bánh kẹo, trái cây, nông sản, thực phẩm…

-      Nhà hàng cho thuê kinh doanh ăn uống, giải khát …

Công suất trạm xăng tính dự trên sản lượng trung bình của các trạm hiện có .

-      Sản lượng xăng  A92 = 30.000 lít/tháng

-      Sản lượng xăng  A95 = 30.000 lít/tháng

-      Sản lượng dầu DO  = 700.000 lít/tháng

-      Sản Lượng nhớt  = 9.000 lít/tháng

Bảng tổng hợp sản lượng kinh doanh xăng dầu.

STT

Chủng loại

Số lượng lít /tháng

Sản lượng/năm

 

1

Xăng 92

        30.000

360.000

2

Xăng 95

        30.000

360.000

3

Dầu do

      700.000

8.400.000

4

Dầuu nhớt

          9.000

108.0

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty :  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc
- Địa chỉ     :  626 Quốc lộ 14, P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại : (0651) 3870772   ;  Fax:
- Giấy CNĐKKD: 3801121530 do Sở KHĐT Bình Phước cấp; thay đổi lần đầu ngày 13/06/2016.
- Đại diện     :  Bà Đỗ Thị Thùy Trang    -   Chức vụ: Giám Đốc
I.2. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT cho dự án đầu tư
- Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương
- Địa chỉ : 158 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại : (08) 22142126  ;   Fax:  (08) 39118579
- Giấy CNĐKKD số : 0305986789 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008, thay đổi lần 11  ngày 21/07/2014.
I.3. Mô tả sơ bộ dự án
- Mô tả dự án: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc đầu tư Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc với tổng diện tích khoảng 14.040m2 tại Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước .
- Phân loại dự án: Dự án trạm xăng dầu thuộc Nhóm C
- Quy mô của dự án:
- Trạm xăng dầu 428 m2
- Nhà nghỉ  297 m2
- Nhà hàng 1050 m2
- Đường bãi bê tông 9560 m2.
I.4. Hình thức đầu tư:
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc làm chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng công trình.
I.5. Thời hạn đầu tư :
Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục xin phép xây dựng công trình, thời gian thi công dự tính là khoảng 04 đến 06 tháng.
I.6. Nguồn vốn đầu tư:
- Từ nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng.
I.7. Sản phẩm của dự án
Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc có các loại sản phẩm chính như sau:
- Kinh doanh Xăng dầu;
-  Bãi đỗ xe qua đêm;
- Quầy hàng dịch vụ quanh khu nhà hàng: Kinh doanh đồ lưu niệm, bánh kẹo, trái cây, nông sản, thực phẩm…
- Nhà hàng cho thuê kinh doanh ăn uống, giải khát …
Công suất trạm xăng tính dự trên sản lượng trung bình của các trạm hiện có .
- Sản lượng xăng  A92 = 30.000 lít/tháng
- Sản lượng xăng  A95 = 30.000 lít/tháng
- Sản lượng dầu DO  = 700.000 lít/tháng
- Sản Lượng nhớt  = 9.000 lít/tháng
Bảng tổng hợp sản lượng kinh doanh xăng dầu.
STT Chủng loại Số lượng lít /tháng Sản lượng/năm

1 Xăng 92         30.000  360.000
2 Xăng 95         30.000  360.000
3 Dầu do       700.000  8.400.000
4 Dầuu nhớt           9.000  108.000

I.8. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;
- Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Quyết định số …/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt qui hoạch hệ thống xăng dầu trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020;
- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình.
I.9. Các tiêu chuẩn Việt Nam
Dự án Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
- Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
- TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;
- TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
- TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;
- TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
- TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
- TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;
- TCXDVN: Tập V  về thiết kế kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu.
- TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế
- TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
- TCVN 5864-2003: An toàn cháy công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.
- TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;
- TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
- TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng;
- EVN  : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).
I.10. Các văn bản pháp lý của nhà thầu tư vấn:
- Nhà thầu lập dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Minh Phương, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305986789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2008.

CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
II.1. Mục tiêu đầu tư .
Dự án “Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc” của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc được đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu phục vụ nhu cầu thị trường khu vực bình phước và các tỉnh cao nguyên để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam với các tiêu chuẩn và chất lượng phù hợp với yêu cầu của về an toàn kinh doanh xăng dầu.  Vị trí đặt trạm xăng dầu là đầu nối giao thông chính của khu vực miền trung cao nguyên, là nơi có mật độ phương tiện giao thông cao do khối lượng phương tiện giao thông đi lại có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và dừng chân nghỉ dưỡng, do đó để phát triển thị phần và kịp thời cung cấp nhiên liệu, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nguyên Phúc cần đầu tư xây dựng Trạm xăng dầu – dừng chân nhằm cung cấp nhiên liệu cho các loại phương tiện giao thông trên tuyến đường này, cũng như quá trình vận chuyển hàng hóa và giao thông đi lại của người dân trong khu vực cũng như nhu cầu dừng chân nghỉ dưỡng.
Dự án cũng tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước, cũng như ổn định thị trường lao động tại chổ.
II.2.  Sự cần thiết phải đầu tư
Những năm trở lại đây, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông để đi lại ngày càng tăng cao, vì vậy việc phát triển thêm ngành nghề kinh doanh là phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
Cùng với những mặt tích cực trên, chủ trương nhiệm vụ phát triển kinh tế tại các khu công nghiệp của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng với những yếu tố khách quan đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các doanh nghiệp.
Qua tìm hiểu thị trường, việc đầu tư “Trạm xăng dầu - Dừng chân Nguyên Phúc ” thấy được sự cần thiết của nhu cầu thực tế. Nhận định đây là ngành sản xuất mang lợi ích trong tương lai, Công ty quyết định thành lập Trạm xăng  dầu – dừng chân Nguyên Phúc, có thể nhận thấy đây là một dự án mang tính hiệu quả và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu nội địa
 

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha