Dự án trang trại trồng chuối

Thuyết mimh dự án đầ tư trang trại trồng chuối, qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản tại địa bàn tỉnh và tiếp cận các nhà thu mua quốc tế,

Dự án trang trại trồng chuối

  • Mã SP:DA chuoi
  • Giá gốc:40,000,000 vnđ
  • Giá bán:35,000,000 vnđ Đặt mua
Thuyết mimh dự án đầ tư trang trại trồng chuối, 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 4

I. Giới thiệu về chủ đầu tư. 4

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 4

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 4

IV. Các căn cứ pháp lý. 5

V. Mục tiêu dự án. 5

V.1. Mục tiêu chung. 5

V.2. Mục tiêu cụ thể. 6

Chương II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 7

I. Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 7

I.1. Điều kiện tự nhiên 7

I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. 10

II. Quy mô của dự án. 12

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường 12

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 14

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. 15

III.1. Địa điểm thực hiện. 15

III.2. Hình thức đầu tư. 15

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 15

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 15

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 15

Chương III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 17

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 17

II. Phân tích lựa chọn phương pháp giảng dạy áp dụng trong dự án. 17

II.1. Kỹ thuật trồng và thu hoạch chuối 17

II.2. Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây trồng 23

Chương IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 27

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. 27

II. Các phương án xây dựng công trình. 27

III. Phương án tổ chức thực hiện. 28

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 28

Chương V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 29

I. Đánh giá tác động môi trường. 29

I.1. Giới thiệu chung. 29

I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường. 29

II. Tác động của dự án tới môi trường 30

II.1. Giai đoạn xây dựng dự án. 30

II.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng. 31

III. Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 31

III.1. Giai đoạn xây dựng dự án. 31

III.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng. 32

IV. Kết luận. 32

Chương VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 34

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. 34

II. Nguồn vốn thực hiện dự án. 35

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. 39

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 39

III.2. Phương án vay. 39

III.3. Các thông số tài chính của dự án. 40

KẾT LUẬN 42

I. Kết luận. 42

II. Đề xuất và kiến nghị. 42

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 43

Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án 43

Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. 46

Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 49

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. 53

Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. 54

Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. 55

Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. 56

Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. 57

Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. 58

ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án trang trại trồng chuối:

1.1. Tên dự án: Trồng chuối công nghệ cao

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:

- Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước               

- Diện tích đất dự án khoảng: 2.088,74 ha

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

1

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

0118

2

Trồng cây ăn quả khác

0121

 

­ Cung cấp các sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu sử dụng tại địa phương và xuất khẩu.

­ Khi dự án đi vào sản xuất với công suất ổn định, thì hàng năm dự án cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước khoảng: 50 tấn chuối/ha/năm.

­ Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với công nghệ gần như tự động hoàn toàn.

­ Toàn bộ sản phẩm của dự án được gắn mã vạch, từ đó có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất.

3. Quy mô đầu tư:

STT

Dự kiến các loại sản phẩm

Sản lượng thời kỳ ổn định (tấn)

Doanh thu thời kỳ ổn định (1000 đồng)

1

Thu từ chuối

99.179,57

                  991.795.700

 

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng khoảng: 2.088,74 ha

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

STT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

 Diện tích

I

Xây dựng

 

 

 20.887.400

1

 Khối nhà văn phòng

1

 m2

           2.500

2

 Nhà sơ chế

1

 m2

         10.000

3

 Kho lạnh

15

 m2

         15.000

4

 Khu nhà ở công nhân

1

 m2

           7.000

5

 Sân bóng đá mini

4

 m2

           4.200

6

 Sân cầu lông

4

 m2

           1.440

7

 Hồ bơi

2

 m2

             256

8

 Giao thông nội bộ

 

 m2

         15.000

9

 Vườn ươm

1

 m2

    1.000.000

10

 Khu trồng chuối

1

 m2

  19.832.004

11

 Trạm biến áp

1

 

 

E

 Hệ thống phụ trợ

 

 

 

1

 Hệ thống cấp nước tổng thể

1

 HT

 

2

 Hệ thống thoát nước tổng thể

1

 HT

 

3

Hệ thống xử lý nước thải

1

 HT

 

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

4.1. Địa điểm khu đất: Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước               

- Giới thiệu tổng thể về khu đất: khu đất rộng khoảng 2.088,74 ha

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất 

STT

HIỆN TRẠNG

DIỆN TÍCH(ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất nông nghiệp

2.088,74

100

Tổng

2.088,74

100

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất

+  Tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục:

TT

Nội dung

Đơn vị

Diện tích (m²)

Tỷ lệ (%)

1

Khối nhà văn phòng

m2

2.500

0,01

2

Nhà sơ chế

m2

10.000

0,05

3

Kho lạnh

m2

15.000

0,07

4

Khu nhà ở công nhân

m2

7.000

0,03

5

Sân bóng đá mini

m2

4.200

0,02

6

Sân cầu lông

m2

1.440

0,01

7

Hồ bơi

m2

256

0,00

8

Giao thông nội bộ

m2

15.000

0,07

9

Vườn ươm

m2

1.000.000

4,79

10

Khu trồng chuối

m2

19.832.004

94,95

Tổng cộng

 

20.887.400

100

 

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điều 58 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2013: 

+ Nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện về vốn để thực hiện dự án

+ Nhà đầu tư cam kết ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư khi được cấp chủ trương giao đất.

- Căn cứ Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai:

+  Nhà đầu tư không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện dự án.

+  Nhà đầu tư cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án khác ở các địa phương khác.

- Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của địa phương.

4.5 Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

- Dự kiến sau khi dự án được UBND Tỉnh Bình Phước chấp thuận đầu tư, Chủ đầu tư sẽ tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Công ty sẽ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của Nhà nước và Tỉnh Bình Phước với giá thuê dự kiến 100 tỷ/1.000 ha.

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư: 861.079.060.000 (Tám trăm sáu mươi mốt tỷ không trăm bảy mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí đất:                                                      208.874.000.000 đồng

+  Chi phí xây dựng công trình: 181.065.760.000 đồng

+  Chi phí mua sắm thiết bị, công nghệ: 434.215.254.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án 6.359.069.000 đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 11.217.919.000 đồng

+ Chi phí dự phòng:                                              19.347.058.000 đồng

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án 

Sự cần thiết xây dựng dự án.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, lượng chuối nhập khẩu từ Việt Nam năm 2017 đạt gần 51 nghìn tấn, kim ngạch đạt 24,3 triệu USD. Tính đến hết tháng 01/2018, lượng chuối nhập khẩu từ Việt Nam là 5.132 tấn với kim ngạch là 2,8 triệu USD.

Bên cạnh đó, qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản tại địa bàn tỉnh và tiếp cận các nhà thu mua quốc tế, chúng tôi nhận thấy nhu cầu nguồn cung của thế giới về chuối rất cao. Diện tích chuối trên toàn thế giới hện nay khoảng 5 triệu ha, sản lượng bình quân 110 triệu tấn. Lớn nhất là Ấn Độ 800 ngàn ha tiếp theo là Brazil,Trung Quốc, Philiphin với 500 ngàn ha. Xuất khẩu trên thị trường chuối thế giới đạt 15 tỷ USD/năm. Giá chuối xuất khẩu giao động bình quân mốc 650 USD -715 USD tấn. Đặc biệt, qua nghiên cứu, khảo sát nhận thấy, Chuối có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp với điều kiện đất đai ở Việt Nam.  Do đó, để góp phần thực hiện mục tiêu định hướng phát triển ngành, Chúng tôi phối hợp cùng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và lập “dự án chuyển đổi cây trồng” trình các cơ quan ban ngành có liên quan, chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Với các nội dung được thể hiện chi tiết trong dự án đầu tư.

Do đó, để góp phần thực hiện mục tiêu định hướng phát triển ngành, Chúng tôi phối hợp cùng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu và lập “Dự án Trồng chuối công nghệ cao” trình các cơ quan ban ngành có liên quan, chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Với các nội dung được thể hiện chi tiết trong dự án đầu tư.

IV. Các căn cứ pháp lý.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

Quyết định số 500/2006/TTg, ngày 08/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020;

Quyết định số 2044/QĐ-TTG ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020;

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

V. Mục tiêu dự án trang trại trồng chuối. 

V.1. Mục tiêu chung.

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao giá trị nông sản, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu;

- Đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;

- Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương;

- Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp, sản phẩm xuất khẩu và cung ứng vào các hệ thống phân phối khó tính như siêu thị, nhà hàng,khách sạn…

V.2. Mục tiêu cụ thể.

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nói riêng cũng như đất nước nói chung.

- Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng cao cuộc sống cho người dân.

- Khi dự án đi vào sản xuất với công suất ổn định, thì hàng năm dự án cung cấp cho thị trường trong 

Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục về đất đai, theo đúng quy định hiện hành để tiến hành xây dựng dự án.

Giá đền bù dự kiến: 100 tỷ/1.000 ha

Dự án chỉ tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng nội bộ đấu nối với hệ thống hạ tầng của khu vực.

II. Các phương án xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị

STT

Nội dung

Số lượng

ĐVT

 Diện tích

I

Xây dựng

 

 

20.887.400

1

 Khối nhà văn phòng

1

 m2

2.500

2

 Nhà sơ chế

1

 m2

10.000

3

 Kho lạnh

15

 m2

15.000

4

 Khu nhà ở công nhân

1

 m2

7.000

5

 Sân bóng đá mini

4

 m2

4.200

6

 Sân cầu lông

4

 m2

1.440

7

 Hồ bơi

2

 m2

256

8

 Giao thông nội bộ

 

 m2

15.000

9

 Vườn ươm

1

 m2

1.000.000

10

 Khu trồng chuối

1

 m2

19.832.004

11

 Trạm biến áp

1

 

 

E

 Hệ thống phụ trợ

 

 

 

1

 Hệ thống cấp nước tổng thể

1

 HT

 

2

 Hệ thống thoát nước tổng thể

1

 HT

 

3

Hệ thống xử lý nước thải

1

 HT

 

II

Thiết bị

 

 

 

1

 Hệ thống sơ chế, băng chuyền, ròng rọc,…

1

Bộ

 

2

 Hệ thống tưới

1

Bộ

 

3

 Xe tải

15

Bộ

 

4

 Xe chuyên dụng

20

Bộ

 

5

 Thiết bị khác

1

Bộ

 

6

 Thiết bị văn phòng

1

bộ

 

III

 Cây giống phân bón

 

 

 

1

 Chuối giống

3.966.401

cây

 

2

Phân bón

19.832.004

kg

 

 (Chi tiết thiết kế các công trình xây dựng sẽ được thể hiện trong giai đoạn xin phép xây dựng, sau khi có chủ trương đầu tư)

III. Phương án tổ chức thực hiện dự án trang trại trồng chuối xuất khẩu.

Dự án được chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng nhà máy và khai thác dự án khi đi vào hoạt động.

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án trang trại trồng chuối xuất khẩu.

+ Lập và phê duyệt dự án trong năm 2018.

+ Giai đoạn 1: đầu tư 200 ha vào năm 2019

+ Giai đoạn 2: đầu tư 600 ha vào năm 2020

+ Giai đoạn 3: đầu tư 1183,2004 ha vào năm 2021

+ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và khai thác dự án.

 Kết luận.

Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả kinh tế của dự án mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho công nhân viên. Cụ thể như sau:

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu, … cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế.

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình hơn 48,5 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án.

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 2000 lao động của địa phương, giúp ổn định và nâng cao cuộc sống cho người dân.

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế”.

II. Đề xuất và kiến nghị.

Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể triển khai các bước theo đúng tiến độ và quy định. Để dự án sớm đi vào hoạt động.

GỌI NGAY - 0903649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha