Nguyên tắc cơ bản của tài liệu đánh giá tác động môi trường

Hướng dẫn lưu ý điều này đặt ra một số nguyên tắc cơ bản chung của quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mục đích của quá trình đánh giá tác động môi trường là để bảo vệ môi trường thông qua việc phòng ngừa,

Ngày đăng: 21-08-2016

2,524 lượt xem

Nguyên tắc cơ bản của tài liệu đánh giá tác động môi trường
Hướng dẫn lưu ý là dành cho chỉ tham khảo chung. Bạn nên tham khảo và làm theo các yêu cầu của Nghị định 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực ngày 01/04/2015quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường và Bản ghi nhớ kỹ thuật về tài liệu đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Mỗi trường hợp đều phải được xem xét trong từng. hướng dẫn ghi chú này phục vụ để cung cấp một số thông lệ tốt về ĐTM và đã được phát triển với sự tham vấn với những người sử dụng Pháp lệnh môi trường và Hội đồng Tư vấn về Môi trường. hướng dẫn ghi chú này là phải xem xét lại mà không cần thông báo trước. Bạn nên tham khảo các hướng dẫn ghi hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Chủ dự án tự mình hoặc thuê tổ chức dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm về các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Mục đích của tài liệu đánh giá tác động môi trường
hướng dẫn lưu ý điều này đặt ra một số nguyên tắc cơ bản chung của quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mục đích của quá trình đánh giá tác động môi trường là để bảo vệ môi trường thông qua việc phòng ngừa,
Nguyên tắc cơ bản của tài liệu đánh giá tác động môi trường
Điều thứ nhất: Kế hoạch chủ động và Quyết định quá trình đánh giá tác động môi trường là một công cụ lập kế hoạch chủ động để tránh các tác động xấu đến môi trường trước empt mà có thể được gây ra hoặc kinh nghiệm của sự phát triển đề xuất. Một ĐTM cần gắn với quá trình ra quyết định.
Nguyên tắc thứ hai: Tránh và phòng ngừa bất lợi môi trường mục tiêu của quá trình đánh giá tác động môi trường là để tránh và ngăn chặn hậu quả xấu đến môi trường của dự án; nếu tác động xấu đến môi trường không có thể tránh được hoàn toàn, các biện pháp cần được xem xét để giảm và kiểm soát các tác động xấu đến môi trường có thể trong giới hạn hoặc các tiêu chí thành lập.
Nguyên tắc thứ ba: Làm ảnh hưởng tích cực đến việc ra quyết định tại các Cơ hội có thể sớm và Suy nghĩ chủ động về mỗi bộ phận điều quan trọng là để tạo điều kiện cho bất kỳ nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường của việc phát triển đề xuất vào đầu giai đoạn quy hoạch dự án chứ không phải ở giai đoạn sau của sự phát triển của dự án. Nó thường là tốt hơn những tác động bất lợi đến trước empt ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án. Cácc đề xuất và lựa chọn thay thế nên được xem xét khi tác động xấu đến môi trường đang mong đợi, và trong việc xem xét lựa chọn thay thế, việc xem xét chính là liệu việc áp dụng các nguyên tắc phòng ngừa, dự án được chứng minh là có thể chấp nhận được với môi trường.
Nguyên tắc thứ tư: Trong suốt vòng đời của dự án quá trình đánh giá tác động môi trường nên tham gia một khóa học của hành động năng động trong suốt chu trình dự án để xác định và dự đoán các tác động xấu có thể xảy môi trường từ việc phát triển đề xuất, để phát triển các biện pháp để tránh, trước empt, ngăn chặn và giảm các vấn đề về môi trường, và để quản lý và kiểm soát tác động môi trường để trong giới hạn hoặc các tiêu chí thành lập.
Nguyên tắc năm: Làm Khuyến cáo ĐTM Thi hành - những khuyến cáo ĐTM phải được hợp lý, thiết thực và hiệu quả, với các thông tin về đánh giá môi trường (Tức là những gì các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện, bởi ai, khi nào, ở đâu và những gì yêu cầu) và có định nghĩa rõ ràng các trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu được đề nghị. Các biện pháp khuyến cáo nên được dễ dàng để thực thi và có thể ngăn chặn các vấn đề về môi trường xảy ra, hơn là dựa vào các biện pháp khắc phục hậu quả sau khi vấn đề xảy ra.
Nguyên tắc Sáu: Tính linh hoạt Giữa Vững mạnh và minh bạch, với sự tham gia công và với khả năng thích ứng với việc chuyển đổi - quá trình đánh giá tác động môi trường cần phải minh bạch và đưa vào tài khoản công chúng tham gia, nhưng cần linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh thay đổi mà không ảnh hưởng đến các yêu cầu về môi trường.
Nguyên tắc thứ bảy: Tìm kiếm Kết quả môi trường thực hành trong môi trường và cộng đồng là một trong những mục tiêu của quá trình đánh giá tác động môi trường là để cung cấp và giao tiếp kết quả môi trường thực tế cho môi trường và cộng đồng.
Nguyên tắc Tám: Tránh bất kỳ hậu quả sảy ra sau này cần tập trung sớm hậu quả bất lợi lớn về môi trường có thể tiết kiệm một lượng lớn các nỗ lực hoặc chi phí hợp lý có thể phát sinh từ các công trình khắc phục hậu quả đắt tiền hoặc tốn thời gian ở giai đoạn sau.
Nguyên tắc Chín: Phân tích cách tiếp cận hiệu quả và hiệu quả trong việc thực hiện ĐTM nghiên cứu từng bước sẽ nâng cao năng suất của quá trình đánh giá tác động môi trường.
Nguyên tắc Mười: Hiệp định xuyên suốt giữa các bên có liên quan, Kỳ vọng về những gì cần phải được thực hiện và những gì hiệu suất sẽ được giải quyết của bất kỳ thỏa thuận, kỳ vọng, yêu cầu thực hiện và bất kỳ nghị quyết xung đột nên được truyền đạt đầy đủ giữa các bên có liên quan một cách cởi mở và thẳng thắn để tránh sự hiểu lầm và tăng cường quản lý tốt hơn của tài liệu đánh giá tác động môi trường cho mọi công trình. 

XEM TIN TIẾP THEO TẠI ĐẨY

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha