Kế hoạch bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của luật bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường với mục tiêu là để đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường ban hành theo quy định của Luật bảo vệ môi trường,

Ngày đăng: 22-08-2016

1,909 lượt xem

Mục tiêu của Kế hoạch bảo vệ môi trường
Kế hoạch bảo vệ môi trường với Mục tiêu là để đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường ban hành theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, và để đảm bảo rằng Ủy ban môi trường quốc hội được được thông tin của khác vấn đề môi trường. Kế hoạch bảo vệ môi trường được thiết kế để phù hợp với yêu cầu địa phương để bảo vệ môi trường.
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư27/2015/TT-BTNMT;
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.
Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.


Các vấn đề bảo vệ môi trường
Trong Tuyên bố cuối cùng tác động môi trường các nhân viên xem xét tác động môi trường liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của nhà máy này áp dụng đối với hành động của người được cấp giấy phép làm ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường được đánh giá trong báo cáo và hành động của người được cấp phép mà có thể ảnh hưởng đến bất kỳ tài nguyên môi trường mới được phát hiện.
Các vấn đề môi trường khác
Đây là một giữ chỗ cho vấn đề cụ thể khác hoặc điều kiện bao gồm giám sát ủy quyền theo luật định. Điều kiện môi trường sẽ được bắt nguồn từ thông tin trong báo cáo môi trường của người nộp đơn như đã phân tích và đánh giá của quyết định. Ủy ban cũng có thể bao gồm thêm môi trường điều kiện thích hợp.
Các yêu cầu nhất quán
Người được cấp phép phải thông báo NRC của những thay đổi được đề xuất phải có giấy phép hoặc chứng chỉ liên quan đến nguồn lợi thủy sản hoặc trên mặt đất [thay thế một danh sách cụ thể của giấy phép và chứng chỉ nếu có] bằng cách cung cấp các NRC với một bản sao của các thay đổi được đề xuất tại thời điểm được gửi cho cơ quan cấp phép. Bên được chuyển quyền cung cấp NRC với một bản sao của đơn xin gia hạn giấy phép hoặc chứng chỉ cùng thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép. Thay đổi hoặc gia hạn giấy phép hoặc chứng chỉ phải được báo cáo cho NRC trong vòng 30 ngày sau sau của ngày thay đổi, đổi mới được chấp thuận hoặc từ ngày thay đổi có hiệu lực. Nếu giấy phép hoặc chứng nhận, một phần hoặc toàn bộ, là kêu gọi và ở lại, NRC sẽ được thông báo trong vòng 30 ngày sau ngày người nghỉ được cấp.
Thủ tục hành chính
Yêu cầu báo cáo thực vật: Báo cáo không thường xuyên; Một báo cáo bằng văn bản phải được gửi đến các NRC trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra bất kỳ sự kiện bất thường. Các Báo cáo phải (a) mô tả, phân tích và đánh giá các sự kiện, bao gồm cả mức độ và mức độ ảnh hưởng và điều hành nhà máy đặc điểm tại thời điểm sự kiện, (B) mô tả nguyên nhân có thể xảy ra của sự kiện, (c) chỉ ra các hành động để sửa báo cáo sự kiện, (d) chỉ ra các hành động khắc phục đã thực để loại trừ sự lặp lại của sự kiện và để ngăn chặn sự cố tương tự liên quan đến các thành phần hoặc các hệ thống tương tự, và (E) chỉ ra các cơ quan thông báo và phản ứng ban đầu của họ. Sự kiện báo cáo ở tiểu mục này, cũng cần báo cáo cho cơ quan nhà nước, hoặc địa phương, phải được báo cáo theo những báo cáo yêu cầu thay cho các yêu cầu của tiểu mục này. NRC sẽ được cung cấp một bản sao của báo cáo như vậy tại thời điểm được gửi đến các cơ quan khác.
Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh như: khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội liên quan đến dự án.  Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên môi trường. Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường. Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Dự án. Thẩm định và quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

XEM TIN TIẾP THEO TẠI ĐÂY

GỌI NGAY -  0903649782 - 028 35146426 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28 B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha